Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Zrak

Dišemo od trenutka rođenja do trenutka smrti. Zaštititi zrak koji udišemo je konstantna i vitalna potreba ne samo za nas već za cjelokupan život na Zemlji. Onečišćen zrak nepovoljno utječe na zdravlje ljudi i prirodu u cjelini.

Onečišćujuće tvari u zraku postoje u dva osnovna fizikalna stanja: plinovito i kruto (čestice), te mogu biti produkt ljudskih aktivnosti ili prirodnih procesa. Najčešće se mjere i uspoređuju koncentracije sljedećih onečišćujućih tvari: lebdeće čestice, ozon (O3), dušikovi oksidi (NOx), sumporov dioksid (SO2), ugljikov monoksid (CO) i benzen (C6H6) dok na kvalitetu življenja mogu negativno utjecati plinovi neugodnog mirisa poput sumporovodika (H2S) i amonijaka (NH3).

Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije:

  • Prikuplja, obrađuje i objedinjava podatke o zraku
  • Razvija i vodi informacijski sustav zaštite zraka
  • Razvija i izrađuje pokazatelje za praćenje stanja u području zraka
  • Izrađuje izvješća 
  • Provodi izvješćivanje o obvezama iz propisa Europske unije, dostavlja podatke o zraku Europskoj informatičkoj i promatračkoj mreži za zaštitu okoliša (EIONET), te surađuje s tijelima EU
  • Osigurava i olakšava pristup informacijama o zraku

OBRASCI

OBAVIJESTI

Izvori onečišćenja
Utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje

Suradnja s drugim institucijama

 

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.