Početna

Edukativni program Diverterra

O čemu učimo kroz Diverterru

U mobilnoj komponenti obrađeno je 7 modula („Uvriježeni način života“, „More“, „Slatkovodni ekosustavi“, „Šumski ekosustavi“, „Krški i planinski ekosustavi“, „Vrijeme, klima i klimatske promjene“ i „Održivi razvoj: Moć pojedinca i moć zajednice“) koji su predstavljeni kroz 29 tema. Detaljnije o sadržaju pročitajte na letku.

Pokretanje sadržaja
Pokretanje video sadržaja s panela uz pomoć tableta (Foto izvor: Facebook JU Zeleni prsten, 2023.)

Svih 29 tema prikazano je na 18 panela kroz grafiku, animaciju, naraciju i interakciju primjerenu mlađem uzrastu posjetitelja. Teme mobilne izložbe narativno predstavljaju animirani likovi 7 životinja (avatara) - jež, morska kornjača, vidra, ris, dinarski voluhar, medvjed i pčela.

Za pokretanje multimedijalnog interaktivnog sadržaja koristi se multimedijalni vodič s proširenom stvarnosti (AR). Kako bi se aktivirala naracija sadržaja s panela, mali korisnici moraju pronaći sliku avatara (životinje) na panelu i usmjeriti tablet prema njoj. Analizom video sadržaja s kamere tableta aplikacija u stvarnom vremenu prepoznaje panel i pomoću modula proširene stvarnosti (AR) pretvori sliku avatara na panelu u animirani lik koji se obraća korisniku. Slika avatara oživi, prijeđe iz panela u tablet i pokrene određenu konverzaciju s korisnikom. Tijekom iznošenja priče teme, uz avatara se pojavljuju animacije i slike koje ilustriraju njegovu priču.

 

Moduli Diverterra

Uvriježeni način života

Modul 1 „ Uvriježeni način života“ kroz devet tema prezentira vezu živih organizama s okolišem i prirodom preko osnovnih životnih potreba. Osvještava se činjenica da kod svih živih bića postoji potreba za zrakom, vodom, hranom, skloništem i staništem te kako čovjek svojim djelovanjem i ponašanjem utječe na okoliš i prirodu.

Animirani lik u ovom modulu je jež. jež

 

Tema 1. Bez čega ne možemo?

Tema 1 govori o osnovnim životnim potrebama (hrana, voda, zrak, sklonište) te o potrebi svih živih bića za njima.

Tema 2. Od kuda je došla hrana na naš tanjur?

U temi 2 govori se o proizvodnji hrane te kojim putevima ona stiže do našeg stola. Sve veći broj ljudi na Zemlji dovodi do promjene prirode, do širenja gradova i sela te gubitka staništa između ostalog zbog pretvaranja livada i šuma u oranice.

Tema 3. Paukove mreže grada

Tema 3 tematizira život u gradu. Govori se o infrastrukturnoj mreži gradova, prometu i gužvi  koji stvaraju buku i uznemiravaju životinje.

Tema 4. Smog u gradu

U temi 4 govori se o tome kako velika količina automobila u gradu stvara smog što onečišćuje zrak koji je svim živim bićima potreban za normalan život.

Tema 5. Od kuda dolazi voda?

U ovoj temi govori se o tome gdje izvire voda u prirodi, kako je bitno očuvati izvore pitke vode te što sve može onečistiti vodu.

Tema 6. Otpad nije smeće, a smeće nitko neće

U temi 6 govori se o tome na koje načine otpad postaje smeće te kako se pojedini otpad može reciklirati i ponovno upotrebljavati.

Tema 7. Blještavilo u noći

Tema 7 obrađuje utjecaj svjetlosnog onečišćenja u gradovima na životinje koje su aktivne noću (npr. leptiri, ptice i dr.).

Tema 8. Glasno je u gradu

U ovoj temi govori se o zagađenju bukom u gradu i utjecaju buke na čovjeka i životinje. Nasuprot tome prikazuju se zvukovi prirode u parku.

Tema 9. Mali susjedi

Tema 9 govori o prilagodbi životinja na suživot u gradu, kako su gradski parkovi male životinjske oaze.

More

Modul 2 „ More“ kroz četiri teme prezentira vrijednosti i bogatstvo te pritiske na Jadransko more.

Animirani lik u ovom modulu je morska kornjača.kornjača

 

Tema 10. Morski svijet

Tema 10 govori o energiji valova, veličini mora i životinjama koje u njemu žive.

Tema 11. Zašto volim Jadransko more

U temi se govori o tome na koje načine ljudi koriste more (npr. kao izvor hrane) te da je potrebno more očuvati.

Tema 12. Hej pazi!

Tema 12 uz važnosti očuvanja mora govori i o tome kako je ono iako veliko i prostrano zapravo jako osjetljivo na razne pritiske (otpad, invazivne vrste, prekomjerno iskorištavanje resursa i dr.).

Tema 13. Koga još pazimo kad čuvamo more?

U temi 13 govori se o suživotu te kako je pojedine dijelove mora čovjek odlučio zaštiti i proučavati živi svijet u njemu.

Slatkovodni ekosustavi

Modul 3 „Slatkovodni ekosustavi“ kroz tri teme prezentira veliku bioraznolikost ekosustava kopnenih voda i njihovu važnost za čovjeka i vrste koje u njima žive.

Animirani lik u ovom modulu je vidra.vidra

 

Tema 14. Zašto je močvara zapravo fora

Tema 14  govori o našim slatkovodnim ekosustavima (Kopački rit, rijeke Mura i Drava) te o važnosti močvara za ljude (obrana od poplava).

Tema 15. Koliko ih imaaaa….

U temi se govori o velikoj bioraznolikosti slatkovodnih ekosustava tj. koje sve kukce, ptice ili sisavce možemo tamo sresti te na koji način su se oni prilagodili na život u tim sustavima.

Tema 16. Hoćeš li malo vode?

U temi 16 govori se o agregatnim stanjima vode te procesu kruženja vode u prirodi.

Šumski ekosustavi

Modul 4  „Šumski ekosustavi“ kroz tri teme prezentira šumske ekosustave u RH. Govori se o uslugama ekosustava koje pružaju šume te kako se šuma mora koristiti održivo.

Animirani lik u ovom modulu je ris.ris

 

Tema 17. Kuc, kuc…tko se tu skrio?

Tema 17 govori veličini šume te njezinom bogatstvu biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama kojima je šuma stanište.

Tema 18. Šumski divovi

U temi se govori o važnosti šume kao staništa i izvora hrane, te o promjenama koje se događaju u šumama tijekom izmjene godišnjih doba te starosti stabala.

Tema 19. Zašto čuvamo šume

Tema 19 govori o uslugama koje nam šume pružaju (pročišćavanje zraka, izvor hrane…) te da su šume stanište brojnim vrstama.

Krški i planinski ekosustavi

Modul 5 „Krški i planinski ekosustavi“ kroz četiri teme prezentira krš, endeme krša, zaštićena područja te povezanost reljefa i klime kao uzroka iznimne bioraznolikosti i georaznolikosti.

Animirani lik u ovom modulu je dinarski voluhar.dinarski voluhar

 

Tema 20. Kameni divovi

Tema 20 govori o najvišim planinama u RH (Dinara, Biokovo i Velebit) te kakvi uvjeti vladaju na planinama (vjetrovi, temperatura i padaline).

Tema 21. Tko živi na njihovim ramenima

U ovoj temi govori se o biljnim i životinjskim vrstama koje su prilagođene životu na planinama (npr. velebitska degenija, apolon i dinarski voluhar).

Tema 22. Tko se skriva u podzemlju krša?

Tema 22 govori o krškim oblicima reljefa te vrstama koje žive u krškom podzemlju (npr. čovječja ribica, velebitska pijavica i dugonogi šišmiš).

Tema 23. Noć-dan

U ovoj temi prikazuje se veza između podzemlja i nadzemlja krša (sustav špilja i jama, kruženje vode u prirodi).

Vrijeme, klima i klimatske promjene

Modul 6 „Vrijeme, klima i klimatske promjene“  kroz tri teme govori se o meteorologiji, klimi i klimatskim promjenama te njihovu utjecaju na život na Zemlji.

 Animirani lik u ovom modulu je medvjed.medvjed

 

Tema 24. Medo meteorolog

U temi 24 govori se o meteorologiji kao znanosti o vremenu i koji sve parametri se prate kod prognoziranja vremena.

Tema 25. Otkrio je da se nešto mijenja…

U temi 25 govori se o klimatskim promjenama (promjena temperature, otapanje ledenjaka, prirodne katastrofe (poplave,požari) i kako one utječu na prirodu te na živa bića.

Tema 26. Zabrinuti medo

Tema govori o tome kako svi zajedno moramo pokušati spriječiti ili ublažiti klimatske promjene.

Održivi razvoj - moć pojedinca i moć zajednice

Modul 7 „Održivi razvoj-moć pojedinca i moć zajednice“ kroz tri teme prezentira koncept održivog razvoja kao temelj očuvanja života na Zemlji.

Animirani lik u ovom modulu je pčela.pčela

 

Tema 27. Košnica života

U temi 27 govori se o važnosti pčela kao oprašivača biljaka i proizvođača hrane za ljude i životinje.

Tema 28. Mogu i hoću

Tema 28 govori o tome na koji način trebamo zbrinjavati otpad, kako se trebamo ponašati prilikom boravka u prirodi te na koji način možemo štedjeti električnu energiju i vodu.

Tema 29. Zajedno smo jači

U temi 29 govori se što može učiniti pojedinac, a što skupina/grupa ljudi kako bi zajedničkim snagama doprinijeli održivosti.