Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

SEA Hrvatska – Smjernice za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO)

Projekt Europe Aid/131493/C/SER/HR “Jačanje kapaciteta za stratešku procjenu utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini“ (SEA Hrvatska) sufinanciran je od strane EU, a njime je upravljala Središnja agencija za financiranje. Korisnik i koordinator projekta bilo je tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a provele su ga tvrtke Eptisa Adria d.o.o. i Dvokut ECRO d.o.o.

Tadašnji Državni zavod za zaštitu prirode bio je uključen u projekt kroz radionice te stručne konzultacije, posebice u izradu Priloga 1. Smjernice za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Ovaj dokument sadrži preporuke za provedbu ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu Natura 2000 usklađene s hrvatskim i europskim zakonodavstvom te dobrom praksom iz drugih zemalja članica Europske unije. Predložena načela i postupci, osim pri ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, mogu se primijeniti i pri ocjeni utjecaja strategija, planova i programa na druge elemente biološke raznolikosti.

Projekt je trajao 16 mjeseci tijekom 2012., 2013. i 2014. godine s ciljem:

  • Procijeniti pravni okvir SPUO / PUO i odgovarajuće institucionalne postupke za SPUO, kao i ocijeniti potrebe za razvoj kapaciteta za SPUO i trenutne SPUO treninge dostupne u Hrvatskoj,
  • Povećati kapacitete za SPUO, na regionalnoj i lokalnoj razini,
  • Razviti smjernice i priručnike za provedbu SPUO na regionalnoj i lokalnoj razini.