Početna

Integrirane i opće teme

Integrirane i opće teme

Okoliš i zdravlje

Identifikacija složenih veza između kvalitete okoliša i rizika po ljudsko zdravlje ključni je izazov današnjice, koji je ovisan o vremenu izloženosti nekoj štetnoj tvari iz okoliša, socio-ekonomskom statusu i osobnim navikama pojedinca te nasljednim i drugim faktorima. Osim toga, utjecaj globalnih mega-trendova poput klimatskih promjena, iscrpljivanje prirodnih resursa, kao i smanjivanja usluga ekosustava i bioraznolikosti imaju posredne i neposredne učinke na očuvanje zdravlja i dobrobit stanovništva. Ove nove integrirane teme razvija Zavod za zaštitu okoliša i prirode MINGOR-a u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Ministarstvom zdravstva i Europskom agencijom za okoliš.

Projekt "Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije", provodio je i koordinirao HZJZ. Osim tog projekta, HZJZ sudjeluje i koordinira nacionalnu suradnju za potrebe projekta "Human Biomonitoring for EU (HBM4EU)", u kojem su zastupljene sve države članice EU, Europska agencija za okoliš i Europska Komisija. Ovaj je projekt sufinanciran iz sredstava programa Obzor 2020.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode MINGOR-a izrađuje i objavljuje javnosti pokazatelje koji daju informacije o zdravlju ljudi i okolišu u Hrvatskoj. 

Zdravlje ljudi - utjecaji