Početna

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Nacionalni plan jačanja kapaciteta

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije) je u suradnji s ProPark fondacijom (Rumunjska) i Njemačkom federalnom agencijom za očuvanje prirode (Bundesamt für Naturschutz, BfN) sudjelovala u projektu Planovi jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u istočnoj Europi koji je rezultirao razvojem Nacionalnog plana jačanja kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima. Plan je razvijen participatorno te su uključeni bili stručnjaci iz Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, uz koordinaciju, stručni doprinos i savjete djelatnika ProPark-a (ProPark Foundation for Protected Areas in Romania), Udruge Sunce i autora IUCN-ovog Globalnog registra kompetencija djelatnika zaštićenih područja - Michael R. Appletona. 

Planom jačanja kapaciteta su postavljene ključne smjernice za profesionalizaciju upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj kako bi se osigurao dosljedan pristup inicijativama jačanja kapaciteta, od razvoja edukativnog programa, do proširenja mogućnosti za učenje i razmjenu znanja (Appleton i sur., 2015). Vizija Plana je da Kompetentni, stručni i motivirani ljudi rade u i učinkovito upravljaju zaštićenim područjima u suradnji s dionicima, a tri glavna cilja su: 
1.   Formalna potpora profesionalizaciji je uspostavljena unutar sektora zaštite prirode,
2.   Sveobuhvatan raspon mogućnosti za razvoj kapaciteta je dostupan djelatnicima zaštićenih područja, svim novim djelatnicima u sustavu i dionicima uključenim u upravljanje zaštićenim područjima, 
3.   Kvaliteta profesionalnog razvoja je osigurana kroz monitoring i evaluaciju internih programa, monitoring razvoja formalnih, vanjskih programa i sredstava koja su predviđena za jačanje kapaciteta.Literatura:
Appleton, M.R., Ionita, A., Jakl, Z., Ljuština, M., Rajković, Špika, M., Zupan, I. (2015): Background Document for Development of the National Capacity Building Plan for Protected Area Staff in Croatia, ProPark Foundation, Brasov

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti