Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Zaštićeno područje je geografski jasno određen prostor koji je namijenjen zaštiti prirode i kojim se upravlja radi dugoročnog očuvanja prirode i pratećih usluga ekološkog sustava.

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

 

  NP_Plitvicka_jezera.jpg 
  Nacionalni park Plitvička jezera  

  PR_Lokrum_1.jpg
  Posebni rezervat Lokrum

  SP_Rupnica.jpg 
  Spomenik prirode Rupnica     

                                 PP_Kopacki_rit_3.jpg                             
Park prirode Kopački rit