Početna

Sektorski pritisci

Tema zaštite okoliša danas je zanimljivija nego ikada. Jedan je od razloga taj što je naš planet ugrožen te je ekologija negativno pogođena, osobito od strane sektora koji predstavljaju pritisak na okoliš kao što su industrija, promet i energetika. Ako se sa rastućim izazovima klimatskih promjena, energetske sigurnosti, očuvanja voda te rješavanja otpada ne suočimo na vrijeme i sa pravom mjerom, kombinacija ovih tema neće samo ugroziti naše zdravlje, već planet u cjelini.
Očekivanja građana da žive u zdravom okruženju moraju se ostvariti, što će zahtijevati ponovni naglasak na provedbu donesenih mjera kao bitnu pretpostavku učinkovitosti politika EU-a i nacionalnih politika. Prikupljanje, analiza i obrada podataka o emisijama i ispuštanjima onečišćujućih tvari u sastavnice okoliša te kretanjima otpada ključna su za izradu nacionalnih politika te onih EU.
Te buduće politike moraju se temeljiti na već postojećim odgovorima na klimatske izazove i izazove povezane s  okolišem s kojima se suočavamo – odnosno moraju se oslanjati na pravnu stečevinu – te isto tako moraju odgovarati najnovijim saznanjima u skladu s kojima se zahtijevaju suštinski različiti pristupi, kako u pogledu toga što je potrebno činiti, tako i u pogledu toga kako je to potrebno učiniti.1
Međutim, jedno je promijeniti način razmišljanja, a drugo potaknuti stvarne promjene. Sada je potrebno usredotočiti se na povećanje, ubrzanje, pojednostavnjenje i provedbu brojnih postojećih rješenja i inovacija, tehnoloških i društvenih, uz istodobno poticanje dodatnih istraživanja i razvoja i pokretanje promjena u ponašanju i, što je najvažnije, slušanje građana i suradnju s njima.
Ne smiju se zanemariti ni mlade u Europi. Oni sve glasnije izražavaju svoje stavove i zahtijevaju ambiciozniji odgovor na klimatske promjene i uništavanje okoliša. Ako u sljedećem desetljeću ne uspijemo promijeniti postojeće trendove, njihov strah za budućnost pokazat će se osnovanim.

 

[1]Europska agencija za okoliš, (2019.), Europsko ızvješće o okolıšu – stanje ı ızgledı, 2020. Sažetak