Početna

Tlo i zemljište

Fotografija tlo i zemljište

Tlo i zemljište

Tlo je nositelj brojnih funkcija neophodnih za život na Zemlji; osigurava hranu, biomasu, sirovine, staništa i rezerve gena te skladišti, filtrira i izmjenjuje hranjive tvari, vodu i ugljik. Esencijalni je medij o kojem ovisi biološka raznolikost (stanište mnoštvu organizama je u samom tlu) i općenito održivost ekosustava.

Tlo je izuzetno važno u ublažavanju klimatskih promjena, jer uz oceane i karbonatne stijene, tlo sadrži najveće globalne zalihe ugljika (dva puta više nego atmosfera i tri puta više nego ukupna vegetacija na Zemlji).

Kao izrazito složen medij podložan je procesima degradacije i prijetnjama koje u kratkom razdoblju mogu ozbiljno ugroziti i onesposobiti njegove funkcije. Posljedice se očituju kroz dezertifikaciju, smanjenje plodnosti tla, biološke raznolikosti, kakvoće zraka i vode te klimatske promjene.

Zbog izrazito sporog procesa nastanka, smatra se neobnovljivim ili u najboljem slučaju uvjetno obnovljivim resursom.

Zemljište – obuhvaća fizikalni prostor: tlo, klimu, hidrološka i geološka svojstva te vegetaciju u opsegu koji utječe na mogućnost korištenja, zatim rezultate prošle i sadašnje aktivnosti čovjeka sa ili bez društveno ekonomskih uvjeta, odnosno zemljište je pojam za način korištenja tla. 

Zavod za zaštitu okoliša i prirode prikuplja setove podataka o tlu i zemljištu (kategorije zemljišta: šumsko zemljište, zemljište pod usjevima, travnjaci, močvarno zemljište, naseljena područja i ostalo zemljište), kao i promjenama unutar kategorija korištenja zemljišta, te ih obrađuje i prilagođava formatu potrebnom za praćenja stanja okoliša i izvješćivanja prema nacionalnim i međunarodnim institucijama.