Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Sukladno čl. 75. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 127/19, 57/22) Informacijski sustav zaštite zraka sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša koji se vodi prema Zakonu o zaštiti okoliša koji čini dio Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša.