Početna

Stručno savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03.0001, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

U sklopu projekta predviđeno je prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i brojnosti (veličini populacija) morskih kornjača i kitova koji će dopuniti cjelovitu sliku o stanju populacija ovih vrsta. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu otvorenog postupaka javne nabave male vrijednosti pod nazivom „Usluga provedbe istraživanja iz zraka (aerial survey) kitova i morskih kornjača“.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za navedeni postupak te

poziva zainteresirane gospodarske subjekte 01. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati

da se pridruže savjetovanju koje će se, zbog poštivanja epidemioloških mjera, održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mzozt.hr te će im biti poslana poveznica za spajanje.

Dokumentacija se nalazi na sljedećim poveznicama:

Dodatak 1. Plan rada - okvirni sadržaj isporučevine ( z RP 0)

Dodatak 2. Okvirni sadržaj terenskog izvješća (RP2)

Dodatak 3. Okvirni  sadržaj izvješća o (RP3)

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1. Opis predmeta nabave - Tehničke specifikacije

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Tablični pregled iskustva stručnjaka

Prilog 4. Predložak izjave stručnjaka

 

Zapisnik sa sastanka

 

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi - Grupa 3: „Usluga izrade i razvoja programa praćenja za ptice s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03.0001, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

U sklopu projekta predviđen je razvoj i provođenje programa praćenja stanja očuvanosti što uključuje izradu dokumenata koji opisuju proces praćenja stanja za pojedine vrste ili staništa unutar biogeografske regije, uključujući metodologiju terenskog prikupljanja i analize podataka za način procjene stanja očuvanosti. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu postupaka javne nabave pod nazivom „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, grupa predmeta nabave:

  • Grupa 3: „Usluga izrade i razvoja programa praćenja za ptice s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj

 

poziva zainteresirane gospodarske subjekte

11. listopada 2021. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati

 

da se pridruže savjetovanju koje će se održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mzozt.hr  te će im biti poslana poveznica za spajanje.

 

Zapisnik sa sastanka možete pronaći na poveznici Zapisnik sa sastanka_11102021.pdf

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi Grupa 15 „Izrada i razvoj programa praćenja za mekušce“

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03.0001, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.
U sklopu projekta predviđen je razvoj i provođenje programa praćenja stanja očuvanosti što uključuje izradu dokumenata koji opisuju proces praćenja stanja za pojedine vrste ili staništa unutar biogeografske regije, uključujući metodologiju terenskog prikupljanja i analize podataka za način procjene stanja očuvanosti. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu postupaka javne nabave pod nazivom „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, grupa predmeta nabave:

•    Grupa 15: „Izrada i razvoj programa praćenja za mekušce“    


Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj

poziva zainteresirane gospodarske subjekte 1. travnja 2022. godine (petak) u 12:30 sati
 

da se pridruže savjetovanju koje će se održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mzozt.hr  te će im biti poslana poveznica za spajanje. Dokumentaciju o nabavi za prethodni postupak javne nabave koji je bio objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, moguće je pronaći na poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4950696

Zapisnik sa savjetovanja možete pronaći ovdje

 

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi Grupa 16 „Izrada i razvoj programa praćenja za ravnokrilce“

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi projekt Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova KK.06.5.1.03.0001, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.
U sklopu projekta predviđen je razvoj i provođenje programa praćenja stanja očuvanosti što uključuje izradu dokumenata koji opisuju proces praćenja stanja za pojedine vrste ili staništa unutar biogeografske regije, uključujući metodologiju terenskog prikupljanja i analize podataka za način procjene stanja očuvanosti. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu postupaka javne nabave pod nazivom „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, grupa predmeta nabave:

 

•    Grupa 16: „Izrada i razvoj programa praćenja za ravnokrilce“    


Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj

 

poziva zainteresirane gospodarske subjekte 4. travnja 2022. godine (ponedjeljak) u 12:30 sati


da se pridruže savjetovanju koje će se održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mzozt.hr  te će im biti poslana poveznica za spajanje. Dokumentaciju o nabavi za prethodni postupak javne nabave koji je bio objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, moguće je pronaći na poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4950696

Zapisnik sa savjetovanja možete pronaći ovdje

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svrhu izrade dokumentacije o nabavi za uslugu rušenja drveća na poluotoku Pelješcu

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi projekt LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070, sufinanciran sredstvima Programa LIFE, instrumenta Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime.

U sklopu projekta, između ostalih aktivnosti, predviđeno je uklanjanje stabala pajasena na poluotoku Pelješcu. U tu svrhu Naručitelj planira provedbu otvorenog postupaka javne nabave male vrijednosti pod nazivom „Rušenje drveća na poluotoku Pelješcu u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj“.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za navedeni postupak te

poziva zainteresirane gospodarske subjekte 13. rujna 2022. godine (utorak) u 10:00 sati

da se pridruže savjetovanju koje će se održati putem Zoom platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na zavod@mzozt.hr te će im biti poslana poveznica za spajanje.

Dokumentacija se nalazi na poveznici:

Dokumentacija o nabavi

Prilog 2_Troškovnik

Prilog 3_Izvješće o kartiranju s kubicima

Prilog X_Lokacije detaljno

Zapisnik sa savjetovanja