Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

Godina izrade
2022
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode kao ustrojstvene jedinice Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Postoji mogućnost registracije korisnika na dvije različite korisničke razine:
1. administrator baze,
2. preglednik.

Sadržaj

Baza sadrži Rješenja izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije pravnim osobama s podacima o vrsti djelatnosti, datumu stupanja na snagu i datumu isteka dozvole za određenu djelatnost, tvarima koje se mjere i metodama mjerenja te datumu akreditacije ispitnoga laboratorija pravne osobe. 

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
Podaci
Baza sadrži Rješenja za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti:
1. praćenja kvalitete zraka
2. praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
3. provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
4. osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (referentni laboratorij)
5. praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora unutar svoje registrirane djelatnosti
Ciljani korisnici
Pravne osobe koje trebaju usluge mjerenja kvalitete zraka, mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka.
Kontakt osoba