Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

Agencija za zaštitu okoliša uspostavila je Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ) sukladno Zakonu o zaštiti zraka, koji između ostalog sadrži bazu podataka „Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka"

ISZZ, sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) uspostavljenog sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša, a koji čini dio Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša.