Početna

IS zaštite zraka

IS zaštite zraka

Emisije iz nepokretnih izvora

Godina izrade
2009
Status
U upotrebi
Korištena tehnologija
Java / SQL server
Detaljnije informacije
Dostupnost
Sustav je javno dostupan na mrežnoj stranici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Također je u potpunosti dostupan na mobilnim platformama.
Sadržaj

Vlasnici/korisnici nepokretnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka o izmjerenim emisijskim veličinama računalnom mrežom u Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19), Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora (NN 42/21), Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)
Podaci
Unutar baze nalaze se:
1) mjerni podaci: pojedinačne polusatne mjerne vrijednosti dobivene kontinuiranim mjerenjem emisija, "meta" podaci koji se tiču vlasnika/korisnika nepokretnoga izvora (pravni subjekt, djelatnost, matični broj subjekta, kontakt informacije i dr.), podaci o nepokretnom izvoru (naziv, lokacija, postrojenje, pogon/kotao, snaga, gorivo, podaci o tehničkim značajkama izvora onečišćivanja, namjeni i vrsti mjerenja, emisijskim veličinama koje se mjere, mjernim mjestima, mjestu uzoraka i mjerenja)
2) izvješća: dnevno, mjesečno i godišnje izvješće o provedenom kontinuiranom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na području Republike Hrvatske
3) izvještaji o povremenim mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.
Ciljani korisnici
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, inspekcijske službe, Carinska uprava, ostala upravna i javna tijela te znanstvena i stručna javnost.
Kontakt osoba