Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Zeleni mostovi

 

Zeleni most (Autor: Đuro Huber)
Zeleni most
Autor: Đuro Huber

S obzirom da su autoceste morale biti izgrađene, bilo je potrebno osigurati posebne dodatne objekte i prilagoditi mnoge već postojeće koji služe kao prijelazi preko prometnica. Na taj način umanjili su se negativni učinci na divlje životinje. Takozvani "zeleni mostovi", specijalizirani su objekti koji omogućuju sigurno i nesmetano prelaženje životinja preko autocesta. To su umjetni tuneli nasipani zemljom koji se zatim ozelenjuju kako bi se što bolje uklopili u prirodno stanište životinja.

Osim „zelenih mostova" izgrađenih upravo u svrhu sigurnog prijelaza životinja preko prometnica tu su još vrlo važni ostali tuneli i vijadukti. Tako su mnogi vijadukti i mostovi izgrađeni i produljivani samo radi osiguravanja što veće propusnosti za divlje životinje. Svaka od navedenih struktura životinjama mora pružati sigurnost prilikom prijelaza s jedne na drugu stranu prometnice pa stoga prijelazi moraju biti dovoljno veliki i uklapati se u prirodno stanište.

Krajem 2008. godine započelo je obilježavanje prijelaza za divlje životinje znakovima koje se postavljaju na samu prometnicu, dok se tijekom 2009. godine osmislio izgled znaka prijelaza za divlje životinje koji su se postavljali na sam prijelaz ili na udaljenost 300 m od prijelaza. Ovi znakovi služe kao upozorenje da su na zelenim mostovima zabranjene ljudske aktivnosti (lovne, gospodarske, rekreacijske i dr. ) koje privremeno ili trajno mijenjaju namjenu prijelaza.

 

 

 

 

Lokacije u Hrvatskoj

Zeleni mostovi na autocesti A1:

 • Ivačeno brdo
 • Rasnica
 • Medina gora
 • Varošina
 • Osmakovac
 • Rošca
 • Konščica
 • Vrankovića ograda
 • Srednja gora
 • Lendići


Zeleni mostovi na autocesti A6:

 • Dedin