Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

  • NOVO! Dostava podataka o procijenjenim količinama odloženog komunalnog otpada za 2022. godinu (vidi Excel)

  • NOVO! Objavljena su godišnja izvješća za posebne kategorije otpada: medicinski, otpad koji sadrži PCB, otpadna ulja, mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se koristi u poljoprirvredi (pročitajte u rubrici Izvješća / Posebne kategorije otpada)

  • NOVO! Objavljeno je godišnje izvješće o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, pročitajte u rubrici Izvješća / Opće teme

  • i.................starije obavijesti


OBAVEZE VOĐENJA PODATAKA


Koje poslove obavlja Zavod u području Otpad?