Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

  • Objavljeno je Izvješće o ambalaži i otpadnoj ambalaži za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (rubrika Izvješća)

  • Objavljeno je privremeno izvješće o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave za 2023. godinu (rubrika Izvješća)

  • Objavljen je Pregled podataka o gospodarenju otpadnim uljima za 2022. godinu (rubrika Izvješća)

  • Objavljeno je Izvješće o prekograničnom prometu otpada u 2022. godini  (rubrika Izvješća)

  • Objavljen je Pregled podataka o gospodarenju medicinskim otpadom za 2022. godinu (rubrika Izvješća)

  • Objavljene su upute o načinu dostave podataka za 2023. godinu: o odlaganju i odlagalištima, o prekograničnom prometu otpada, o provedenim akcijama prikupljanja otpada, o provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima i radu centara za ponovnu uporabu (rubrika Upute i priručnici
  • i.................starije obavijesti


OBAVEZE VOĐENJA PODATAKA


Koje poslove obavlja Zavod u području Otpad?