Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Uzgoj

Za uzgoj stranih vrsta mora se ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19). Svaki zahtjev mora sadržavati lokaciju i opis uzgajališta, datum planiranog početka uzgoja, znanstvene nazive vrste, planirani broj ili količinu matičnih jedinki, te opis razvojnog stadija ili oblika, a za životinjske vrste i spol te starost jedinki, lokaciju i opis uzgajališta, datum planiranog početka uzgoja, te dokaz o tome  da će se uzgoj provoditi u kontroliranim uvjetima (kapacitet sustava uzgoja, mjere kojima se onemogućava širenje u prirodu i uklanjanje od strane neovlaštene osobe iz sustava uzgoja).

Zavod izrađuje stručno mišljenje o ekološkom riziku uzgoja strane vrste,te ukoliko se utvrdi da ne postoji ekološki rizik nadležno Ministarstvo izdaje dopuštenje na rok do 5 godina uz uvjete pod kojima se dopušta uzgoj, rok za obavljanje aktivnosti te obvezu izvješćivanja.

Ukoliko se stručnim mišljenjem utvrdi da postoji ekološki rizik, pravna ili fizička osoba može zatražiti od Ministarstva pokretanje izrade procjene rizika invazivnosti strane vrste.