Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Introdukcija

Introdukcija ili uvođenje u prirodu predstavlja slučaj kada je neka vrsta, namjerno ili nenamjerno, nekom ljudskom aktivnošću naseljena u prirodu i to na područje koje nije unutar njenog prirodnog područja rasprostranjenosti, odnosno u ekosustav u kojemu ranije nije prirodno obitavala.

Za uvođenje u prirodu stranih vrsta mora se ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19). Svaki zahtjev mora sadržavati znanstvene nazive vrsta, broj ili količinu jedinki, podrijetlo jedinki i opis razvojnog stadija ili oblika, a za životinjske vrste i spol te starost jedinki, opis svrhe i načina uvođenja u prirodu, te predviđenu veličinu područja s točnom lokacijom uvođenja. U zahtjevu je također potrebno navesti opis razloga planiranog uvođenja u prirodu i objašnjenje zašto se ti ciljevi ne mogu ostvariti korištenjem zavičajnih vrsta. ZZOP izrađuje stručno mišljenje o ekološkom riziku uvođenja u prirodu strane vrste, te ukoliko se utvrdi da ne postoji ekološki rizik, nadležno Ministarstvo izdaje dopuštenje na rok do 5 godina uz uvjete pod kojima se dopušta uvođenje u prirodu, rok za obavljanje aktivnosti te obvezu izvješćivanja.

Ukoliko se stručnim mišljenjem utvrdi da postoji ekološki rizik, pravna ili fizička osoba može zatražiti od Ministarstva pokretanje izrade procjene rizika invazivnosti strane vrste.