Početna

Integrirane i opće teme

Integrirane i opće teme

Održiva proizvodnja i potrošnja

Održiva proizvodnja i potrošnja

Održiva proizvodnja i potrošnja politička je agenda koja je pod pokroviteljstvom UN dogovorena 2002. na Svjetskom samitu o održivom razvoju u Johannesburgu. To je koncept „korištenje usluga i proizvoda za osnovne potrebe, pri čemu se smanjuje uporaba prirodnih resursa i toksičnih materijala te količine otpada i emisija onečišćujućih tvari tijekom životnog ciklusa usluge ili proizvoda, kako ne bi ugrozili potrebe budućih generacija". Deset godina poslije, održana je The United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD), poznata i kao Rio+20, gdje su određeno 17 Milenijskih ciljeva za održivi razvoj. U sklopu dokumenta "Budućnost kakvu želimo", UN je na konferenciji 2012. usvojio 10-godišnji okvir za programe održive proizvodnje i potrošnje (10YFP_SCP), koji se sastoji od 6 pod-programa:Održiva javna nabava, Informiranje potrošača, Održivi turizam, Održivi životni stilovi i obrazovanje, Održive zgrade i izgradnja i održivi sustavi hrane.

Na EU razini donesena je politika i razvijen specifični set pokazatelja za ovu temu. Kroz suradnju s EEA, Zavod za zaštitu okoliša i prirode je razvio nacionalne pokazatelje koji za razinu Hrvatske prate trendove u tom području. Informacije i podatke o tome u kojoj su mjeri opterećenja na okoliš i potrošnja dobara te usluga održivi moguće je pronaći u Izvješću o stanju okoliša u RH.