Početna

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Ispit za čuvare prirode – zakonska osnova

Jačanje kapaciteta čuvara prirode nadležnost je Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Državnog inspektorata koji također sudjeluje u stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora zaštite prirode sukladno uredbama o unutarnjem ustrojstvu navedenih institucija (Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Narodne novine, broj 97/2020; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata, Narodne novine, broj 45/2019).

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), glavni čuvar prirode i čuvar prirode polažu stručni ispit u roku od godine dana od dana stupanja na dužnost, a način polaganja, sadržaj i struktura ispita propisana je Pravilnikom o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode (Narodne novine, broj 119/17). Ostali relevantni pravilnici su: Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode (Narodne novine, broj 64/14),  Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode (Narodne novine, broj 117/17) i Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u RH (Narodne novine, broj 108/14).
Stručni ispit organizira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Ispitnim povjerenstvom, a svakom ispitnom roku prethodi pripremni seminar za pristupnike. 

Ispit čuvari prirode
Tijek ispita i pripremni seminar


Čuvari prirode bi trebali po završenom ispitu:

- pokazati razumijevanje osnova zaštite prirode, prepoznati složenost poslova zaštite prirode i važnost sektora
- prepoznati osnovni strateški, institucionalni i zakonodavni okvir zaštite prirode u RH te relevantne sektore i njihovu povezanost sa zaštitom prirode
- prepoznati i objasniti ključne mehanizme zaštite prirode
- pokazati dobro razumijevanje zaštite područja i rada u javnoj ustanovi
- prepoznati i upotrijebiti osnovne elemente postupovnih zakona u direktnom nadzoru.

Obavijest o terminima održavanja, osnovnim sadržajnim temama i preporučenoj literaturi za ispitne rokove u 2022. godini moguće je pronaći na stranicama Ministarstva OVDJE.

Primjere pitanja i odgovora kao gradivo za pripremanje pismenog dijela stručnog ispita moguće je pronaći OVDJE.

Od ostalih mehanizama jačanja kapaciteta čuvara prirode su Godišnji seminar čuvara prirode i Program edukacije djelatnika u zaštiti prirode utemeljen na definiranim kompetencijama.