Početna

Upravljanje zaštićenim područjima

Upravljanje zaštićenim područjima

Smjernice

Standardizacija upravljanja zaštićenim područjima zadaća je Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Stoga je u suradnji s Upravom za zaštitu prirode i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže te drugim dionicima napravljeno nekoliko smjernica kako bi se olakšala izrada pojedinih planskih i upravljačkih dokumenata, usmjerili određeni procesi te omogućila njihova analiza i praćenje učinkovitosti upravljanja. 

Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže služe kao praktični vodič za izradu planova upravljanja područjima zaštićenim u nacionalnim kategorijama zaštite kao i područjima ekološke mreže, a temeljene su na Zakonu o zaštiti prirode. One bi upravljačima područjima trebale pomoći u procesu izrade plana upravljanja jer preporučuju korake i strukturu procesa, kao i sadržaj samog dokumenta s uputama i primjerima. Uključuju preporučeni sadržaj i format plana upravljanja, postupak i korake njegovog donošenja, zatim postupak izmjena i dopuna, preporuke vezane uz osmišljavanje i vođenje procesa izrade plana te detaljnije razrađuju pojedine elemente plana upravljanja, poput tema, ciljeva, aktivnosti, pokazatelja, upravljačke zonacije i dr.

Prva verzija Smjernica (1.0) izrađena je u okviru UNDP-a i GEF-a "Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja (projekt PARCS, 2014.-2017. godina). Izrađene su od strane radne skupine sastavljene od predstavnika tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tadašnje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, županijskih javnih ustanova i udruga civilnog društva. 

Nova verzija Smjernica (1.1) iz 2020. godine neznatno je izmijenjena u odnosu na prethodnu verziju. U čitavom tekstu Smjernica aktualizirani su nazivi institucija sektora te važeći zakonski i podzakonski akti. Sadržajne izmjene uglavnom su ograničene na poglavlje 6.3 Koraci u donošenju plana upravljanja. 
 
Za očekivati je da će se u budućnosti dalje unaprjeđivati zakonodavni okvir, kao i smjernice, no načela planiranja ostaju ista.

SMjernice
Slika 4: Naslovnica Smjernica za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže


Smjernice za izradu godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode i istovjetne smjernice za ostala zaštićena područja predstavljaju uputu za izradu godišnjeg programa javnih ustanova. One preporučuju minimum sadržaja godišnjeg programa, koji je moguće dopuniti prema specifičnim potrebama javne ustanove. Sastoje se od tekstualnih uputa za izradu godišnjeg programa te tabličnog formata u kojem javna ustanova izrađuje svoj godišnji program. Smjernice navode i preporučenu proceduru donošenja godišnjeg programa te sadrže primjere za definiranje aktivnosti i pokazatelja u prilogu. Smjernice se kontinuirano mijenjaju i dorađuju ovisno o zakonskim promjenama te novim stručnim spoznajama i potrebama. Prve smjernice izrađene su 2006. godine za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode u suradnji Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) i tada nadležnog Ministarstva kulture.

SmjerniceGP
Slika 5: Naslovnica Smjernica za izradu godišnjeg programa nacionalnih parkova i parkova prirode te za ostala zaštićena područja


Smjernice za izradu izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode i istovjetne smjernice za ostala zaštićena područja predstavljaju uputu za izradu Izvješća. One preporučuju minimum sadržaja izvješća, koji je moguće dopuniti prema specifičnim potrebama javne ustanove. Sastoje se od tekstualnih uputa za izradu Izvješća te tabličnog formata u kojem javna ustanova izrađuje svoje izvješće. Smjernice navode i preporučenu proceduru donošenja izvješća te sadrže primjere za definiranje aktivnosti i pokazatelja u prilogu. Prve smjernice izrađene su 2015. godine. Kao i ostale smjernice, i ove se redovito nadopunjavaju ovisno o zakonskim promjenama te novim stručnim spoznajama i potrebama. 

Smjernice Izvješća
Slika 6: Naslovnica Smjernica za izradu izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa nacionalnih parkova i parkova prirode te ostalih zaštićenih područja


Elektronske verzije Smjernica za izradu godišnjeg programa i Smjernica za izradu izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa dostupne su za korisnike na Internom portalu Informacijskog sustava zaštite prirode (interni.bioportal.hr), a svim ostalima na traženje.

Literatura:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (2020): Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže, Verzija 1.1. UNDP, Hrvatska

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (2020): Smjernice za izradu godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode. Verzija 7.1., Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (2020): Smjernice za izradu godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Verzija 4.1., Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (2020): Smjernice za izradu izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode. Verzija 3.1., Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (2020): Smjernice za izradu izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Verzija 3.1., Zagreb

 

 

Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže

"Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže" služe kao praktični vodič za izradu planova upravljanja. One bi upravljačima područjima trebale pomoći u procesu izrade plana upravljanja jer preporučuju korake i strukturu procesa, kao i u koncipiranju samog dokumenta jer preporučuju njegov sadržaj.

Smjernice uključuju preporučeni sadržaj i format plana upravljanja, postupak i korake njegovog donošenja, zatim postupak izmjena i dopuna, preporuke vezane uz osmišljavanje i vođenje procesa izrade plana te detaljnije razrađuju pojedine elemente plana upravljanja, poput tema, ciljeva, aktivnosti, pokazatelja, zonacije i dr.

U smjernicama se obrađuje proces planiranja upravljanja područjima zaštićenim u nacionalnim kategorijama zaštite kao i u područjima ekološke mreže, a temeljene su na Zakonu o zaštiti prirode. Za očekivati je da će se u budućnosti dalje unaprjeđivati zakonodavni okvir, kao i ove smjernice, no načela planiranja ostaju ista.

Prve smjernice su izrađene u okviru projekta UNDP-a i GEF-a „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja“ (projekt PARCS) koji je u Hrvatskoj proveden od 15. svibnja 2014. do 31. prosinca 2017. godine. Izrađene su od strane radne skupine sastavljene od predstavnika tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tadašnje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, županijskih javnih ustanova i udruga civilnog društva u periodu od prosinca 2016. do prosinca 2017. godine.

Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže