Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Reintrodukcija i repopulacija

Ponovno uvođenje nestale zavičajne divlje vrste u prirodu (reintrodukcija) i dodatno uvođenje jedinki zavičajne divlje vrste s ciljem poboljšanja stanja populacije (repopulacija) regulirano je člancima 74. do 77. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), kroz reguliranje zahtjeva, izdavanja stručnog mišljenja, studije procjene utjecaja, te dopuštenja, odluke i dozvole nadležnog Ministarstva uz obveze praćenja i izvješćivanja.