Početna

Integrirane i opće teme

Integrirane i opće teme

Integrirane teme

Integrirana procjena stanja okoliša (eng. Integrated Environmental Assessment, IEA) je interdisciplinarni proces identifikacije, analize i procjene svih relevantnih prirodnih i društvenih procesa, uključujući i druge prioritete koji utječu na kvalitetu okoliša i njegovih resursa (npr. ograničenje troškova). Svrha IEA je olakšati donošenje odluka i upravljanje utjecajima na okoliš, a cilj je dati temelj u vidu provjerenih podataka i informacija te procjena i scenarija za kreiranje i implementaciju optimalne politike zaštite okoliša. Izvješće o stanju okoliša RH (2019. - 2005., 2005. - 2008. i 2009. - 2012., 2013. - 2016., 2017. - 2020.) temeljena su na IEA.

IEA donositeljima odluka te znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti daje:

  • utemeljene informacije, podatke i pokazatelje neophodne za donošenje zaključaka o stanju okoliša i upravljačkih odluka,
  • moguće načine rješavanja problema, planiranja i upravljanja okolišem,
  • razumijevanje pokretača, opterećenja, stanja, utjecaja i odgovora društva (DPSIR model) na otvorena pitanja povezana s okolišem,
  • osnovu za evaluaciju ciljeva i primjerenosti te opravdanosti poduzetih mjera strateško – planskih dokumenata u području zaštite okoliša, ali i u području drugih sektora (npr. turizma, poljoprivrede, industrije, prometa, energetike i dr.)

Integrirane teme okoliša posljednjih se desetak godina razvijaju na EU i globalnoj razini (UN), radi osiguravanja argumentiranih, učinkovitijih i sveobuhvatnih odgovora na sustavne izazove koji se pojavljuju u okolišu. Generalno gledajući, te su teme spoj niza pojedinačnih tema, koje su međusobno povezane uzročno – posljedičnim vezama, a razmatraju aspekte okoliša (učinke na zrak, vode, bioraznolikost itd.) te moguće utjecaje na dobrobiti ljudi, ekonomiju i društvo u cjelini.