Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Smjernice za sagledavanje i ublažavanje utjecaja antropogene buke na morske sisavce i morske kornjače

Morski sisavci i kornjače važan su dio morske bioraznolikosti i njihovo je očuvanje nužno za funkcioniranje morskih ekosustava. Ugroženi su različitim ljudskim aktivnostima pa je potrebno pronaći odgovarajuća rješenja i mjere kako bi se utjecaj ljudskih aktivnosti smanjio na razinu koja ne utječe negativno na njihovo očuvanje. Uz otprije poznate ugroze za morske sisavce i morske kornjače unutar morskih ekosustava, kao što su nedostatak plijena uzrokovan prelovom, interakcije s ribarima, bolesti, morski otpad, onečišćenje mora i namjerno ubijanje, veliki naglasak u zadnjih dvadesetak godina stavljen je na antropogenu buku i nova saznanja o njenom utjecaju na živi svijet u moru. 

 

Ovim smjernicama definiraju se vrste morskih sisavaca i morskih kornjača koje su stalno ili povremeno prisutne u Jadranskome moru, a koje su podložne utjecaju antropogene buke, osnovni tipovi utjecaja antropogene buke na morske sisavce i morske kornjače te opći i specifični načini i metode za (pr)ocjenu utjecaja strategija, planova, programa i zahvata, odnosno aktivnosti koje proizvode antropogenu buku u morskom okolišu na morske sisavce i morske kornjače te ublažavanje negativnih utjecaja antropogene buke na morske sisavce i morske kornjače koji mogu nastati kao posljedica provedbe strategije/plana/programa/zahvata odnosno aktivnosti u morskom okolišu.

 

Više o utjecaju antropogene buke na morski okoliš pročitajte ovdje.

 

 

Smjernice za sagledavanje i ublažavanje utjecaja antropogene buke na morske sisavce i morske kornjače