Početna

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Program edukacije djelatnika u zaštiti prirode

Razvoj programa
2010. godine započeo je razvoj Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode te su razvijeni pojedini tematski moduli koji se provode od 2011. godine. Trenutno razvijeni moduli Programa najvećim dijelom su namijenjeni djelatnicima javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, no dio kurikuluma šire je prirode te pokriva i djelatnike drugih institucija sektora zaštite prirode.
Moduli se usklađuju s prepoznatim  kompetencijama potrebnim za rad te trenutnim potrebama djelatnika u sustavu koje oni daju kroz procjenu potreba za obukom i razvojem (poznato i kao TNA = Training Needs Assessment). Takva procjena predstavlja sustavno istraživanje razlika ili nepodudarnosti između trenutnog stanja ili razina kompetentnosti ciljane skupine, i željenog stanja odnosno željenih razina kompetentnosti. Analizirajući te razlike, identificiraju se problemi, prilike, prednosti, izazovi i prioriteti (NOAA, 2009). U Hrvatskoj je ovakva procjena rađena nekoliko puta, jednom u svrhu izrade Nacionalnog plana jačanja kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima te kao podloga za osmišljavanje programa edukacije za projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“  (Izvješće o provedenoj procjeni potreba za obukom i razvojem-TNA). 

Uvodni modul
Kroz Nacionalni plan jačanja kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima je prepoznata potreba za uvodnim tečajem za nove djelatnike koji tek ulaze u sustav zaštite prirode neovisno o tome jesu li pripravnici ili su kod promjene posla prvi puta zaposleni na poslovima sektora zaštite prirode, točnije u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima. Kurikulum Uvodnog tečaja razvijen je kroz projekt PARCS te je sam Uvodni tečaj do sada održan dva puta za djelatnike Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Trenutno se radi na prilagodbi kurikuluma za djelatnike javnih ustanova.

Pojedini razvijeni moduli
Neki od tematskih modula provedenih u periodu od 2011. do kraja 2017. godine su vezani uz ključne teme kao što su planiranje upravljanja, osnove interpretacije i edukacije, uključivanje dionika i participatorno upravljanje zaštićenim područjima, jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta ili u postupanju s ozlijeđenom, bolesnom ili uginulom jedinkom strogo zaštićene vrste i brojne druge. 
Svaki tematski modul proveden je kroz jednodnevne ili višednevne treninge na kojima su sudjelovali djelatnici sektora zaštite prirode, ali i povezanih sektora. Predavači (treneri) su također bili djelatnici iz sustava (zaposleni u javnim ustanovama, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja) te brojni drugi relevantni stručnjaci primarno iz sektora zaštite prirode u Hrvatskoj i svijetu. Ujedno edukacije drže stručnjaci drugih, povezanih sektora ili stručnjaci vezani uz podizanje relevantnih kompetencija (npr. za vodeće pozicije u institucijama organiziran je trening razvoja temeljnih menadžerskih sposobnosti).
Većina do sada razvijenih modula provedena je kroz velike projekte sustava. Najznačajniji doprinos razvoju i provedbi modula Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode dala su tri velika projekta - „Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)“, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Projekt Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Globalnog fonda za okoliš „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS“; Projekt IUCN-a „Prema ojačanom planiranju očuvanja u Jugoistočnoj Europi (Towards strengthened conservation planning in South-Eastern Europe)“, ali i brojni drugi.

Program edukacije djelatnika u zaštiti prirode od 2011. do 2017. obuhvatio je 17 tematskih modula u okviru kojih je provedeno 74 treninga. Treninge je vodilo 57 predavača/trenera, a polaznika treninga bilo je 1371. Analiza dosadašnje provedbe Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode objavljena je u Izvješću o edukacijama u sustavu zaštite prirode (2011-2017). Fotografije s nekih provedenih treninga nalaze se u galeriji na dnu stranice.

Provedba Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode (2011-2017)

Provedba Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode (2011-2017)

Literatura:
NOAA (2009): Designing Education Projects: A Comprehensive Approach to Needs Assessment, Project Planning and Implementation, and Evaluation (2nd ed.). National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - U.S. Department of Commerce. USA