Početna

Uključite se u zaštitu!

Uključite se u zaštitu!

U prikupljanje podataka o divljim vrstama, osim stručne i znanstvene javnosti, ovim putem želimo uključiti i širu javnost, koje tijekom svog redovitog rada ili za vrijeme boravka u prirodi mogu prikupljanjem podataka o vrstama uvelike doprinijeti povećanju znanja, a time i očuvanju divljih vrsta.

Sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja i Obrazac za dojavu putem kojeg redovito zaprimamo dojave pomaže nam, između ostalog, i u prepoznavanju ugroza i glavnih uzroka smrtnosti strogo zaštićenih životinja. Razvijeni su i pripadajući Protokoli za postupanje, koji ujedno doprinose ublažavanju utjecaja ugroza pružanjem pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama kada je to moguće.

Pomoć javnosti u prikupljanju podataka o rasprostranjenosti divljih vrsta uvijek je dobrodošla. U tu svrhu svake godine organiziramo akcije prikupljanja podatka o opažanjima divljih vrsta - "Jeste li ih vidjeli?", poput sada već tradicionalne akcije za jelenka.

Sustavno prikupljanje i obrada podataka o divljim vrstama omogućava nam bolji uvid u stanje vrsta kao i prepoznavanje ugroza s kojima se one susreću. Prikupljanje podataka o divljim vrstama, posebice o uzrocima njihove ugroženosti, daje nam mogućnost da što kvalitetnije osmislimo mjere očuvanja   koje kao aktivnosti propisujemo u strateškim dokumentima za očuvanje vrsta i njihovih staništa, npr. Planovima upravljanja s akcijskim planovima .

Svi podaci biti će i javno dostupni putem web portala Informacijskog sustava zaštite prirode - BIOPORTAL.