Početna

Praćenje stanja prirode

roda

Stanje očuvanosti vrsta i staništa

Nacionalna izvješća zemalja članica EU o stanju očuvanosti vrsta i staništa za razdoblje 2007. – 2012. godine u obliku različitih izvještaja sukladno odredbama čl. 12. Direktive o pticama dostupni su ovdje, a izvješća sukladno obvezama čl. 17. Direktive o staništima, dostupni su ovdje.

Prvi podaci o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju, a koje obitavaju u Republici Hrvatskoj bit će dostupni krajem 2019./početkom 2020. godine, kada će biti dostupni rezultati analize stanja odnosno izvješća o stanju očuvanosti vrsta i staništa sa dodataka direktiva za izvještajno razdoblje 2013. – 2018. godine.