Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Vodič za izradu Planova revitalizacije vodotoka

Vodič za izradu Planova revitalizacije vodotoka izrađen je kao jedan od rezultata projekta MEANDER (Mjere revitalizacije i razvoja vodotoka). Svrha projekta bila je razviti procedure i kapacitete za praćenje i ocjenu hidromorfološkog stanja na državnoj razini i razviti metodologiju za proces tematskog i regionalnog planiranja hidromorfoloških mjera za revitalizaciju vodotoka u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama (čl. 8. i 11.), Direktivama o pticama i staništima (čl. 6.) te ključnim elementima Direktive o poplavama.

Projekt MEANDER je proveden u sklopu programa G2G (G2G/V Environmental Facility) nizozemskog Ministarstva infrastrukture i okoliša, a provodio ga je Agentschap NL. Svrha programa G2G je pomoći novim državama članicama EU, državama kandidatkinjama za članstvo u EU i potencijalnim državama članicama EU u ispunjavanju kriterija za članstvo u EU kroz projekte koji se bave provedbom (posljedicama provedbe) europskog zakonodavstva.