Početna

Promet

Promet čini jedan od temelja gospodarskog razvoja i mobilnosti stanovništva, a ovisi o stupnju razvijenosti prometne infrastrukture. Budući da je potreba suvremenog društva upravo intenziviranje prometa, odnosno transporta raznih dobara na velike udaljenosti, ova se ljudska aktivnost danas susreće s različitim izazovima. Naime, sve je veći utjecaj emisija iz prometa na kvalitetu života ljudi i okoliša pa je važnost tzv. čišćeg transporta preduvjet za smanjenje štetnog utjecaja na zdravlje ljudi, a samim time je i u fokusu zanimanja široke javnosti. Uz tehnološki inovativna rješenja kojih je iz dana u dan sve više, kreiraju se i mjere za smanjenje emisija iz prometa te dodjeljuju poticaji za korištenje energetski učinkovitijih vozila i vozila s manjim emisijama stakleničkih plinova. Osim toga, dobro usklađen, tzv. kombinirani prijevoz različitim (javnim i privatnim) prijevoznim sredstvima, također je jedan od ključnih čimbenika smanjenja utjecaja na zdravlje i okoliš, osobito u velikim gradovima te u jeku turističke sezone.

Informacijski sustavi

Pokazatelji

Pokazatelj (indikator) je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u jednu numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Ili ukratko, pokazatelji su informacije o okolišu koje nam pomažu sagledati složeni događaj.
Popis pokazatelja iz područja Prometa dostupan je na poveznici.

Publikacije

Okoliš na dlanu: 20052006, 20072008, 2009201020112012201320142015 2016201720182019,  2020.

Odabrani pokazatelji stanja okoliša i prirode: 2011, 2012, 2016.

Ostale zanimljive informacije