Početna

OBRASCI

 

 

 

 

OBRASCI ZA NACIONALNO IZVJEŠĆIVANJE I IZVJEŠĆIVANJE PREMA EK/EEA

OBRASCI ZA NACIONALNO IZVJEŠĆIVANJE

Obrasci za nacionalno izvješćivanje:

 

OBRASCI ZA IZVJEŠĆIVANJE PREMA EK/EEA

  • Obrazac za dobavljača za dostavljanje podataka o količini goriva i energije te emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog goriva i energije po energetskoj jedinici stavljenih na tržište RH sukladno Direktivi Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/17)
  • Obrazac verifikacijskog izvješća  sukladno Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/17).

UPUTA 1. za obveznike izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog tekućeg naftnog goriva i energije koje su dobavljači stavili na tržište Republike Hrvatske