Početna

Twinning projekt „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO)

Twinning projekt Prijelaznog instrumenta: „Unapređenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO) HR 14 IB EN 02 započeo je 20.08.2017. godine te je trajao do 29.03.2019. godine. Vrijednost projekta bila je 900.000 €. 

Tijekom trajanja projekta, naučena su i primijenjena stručna znanja konzorcija zemalja partnera – Italije, Austrije, Slovačke i Njemačke. 

Korisnik projekta bila je tadašnja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Glavni partner na projektu je bilo Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italije kao institucija vodeće zemlje članice. Suradnik na projektu je bila Agencija za okoliš Republike Austrije, kao institucija suradničke zemlje članice – mlađi partner. Na projektu su sudjelovale i institucije iz Republike Hrvatske: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo obrane RH, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta i Ministarstvo kulture. 

Opći cilj projekta je bio bolje praćenje kemikalija i izvještavanje o kemikalijama i opasnim tvarima te njihovim količinama u Republici Hrvatskoj unapređenjem i nadogradnjom postojeće SEVESO baze podataka u sklopu informacijskog sustava zaštite okoliša te jačanje kapaciteta uključenih nadležnih tijela. Svrha projekta bila je unaprijediti i ujednačiti kapacitete Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske s ciljem ublažavanja klimatskih promjena te praćenja onečišćenja okoliša kemikalijama i opasnim tvarima. Projektom je omogućena  bolja kvaliteta podataka, preciznije praćenje te općenito podizanje svijesti i spremnosti operatera i zainteresirane javnosti.

Postignuti rezultati: 

Rezultat 1. Unapređeno izvješćivanje podataka o kemikalijama za potrebe RH i EU 

Rezultat 2. Integrirani software za validacijske alate Sustava upravljanja sigurnošću i Politike sprječavanja velikih nesreća i integriran Geografski informacijski sustav (GIS) 

Rezultat 3. Centralni Seveso informacijski sustav integriran u Informacijski sustav zaštite okoliša, te implementacija postupaka Sustava upravljanja sigurnošću i Politike sprječavanja velikih nesreća te Geografskog informacijskog sustava 

Rezultat 4. Ojačani kapaciteti Agencije i nadležnih tijela te ostalih dionika s ciljem unaprjeđenja kvalitete podataka

 

Zatvaranje projekta

https://mzoe.gov.hr/vijesti/svecano-zatvoren-twinning-projekt-cro-seveso/5428

Kontakt: Marijana Zanoški Hren

E-mail: Marijana.Zanoski-Hren(AT)mzoe.hr

 

Više o projektu:

Letak otvaranje (HR)

Leaflet opening (ENG)

Letak zatvaranje (HR) 

Leaflet closing (EN)

Novosti:

Otvorenje projekta_PL_HM

Otvorenje projekta_RTA_SC

Otvorenje projekta_RTAC_MZH