Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Difuzni izvori onečišćenja

Republika Hrvatska je kao Stranka Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Kijev, 2003.) dužna poduzeti potrebne zakonske, regulatorne i druge odgovarajuće mjere izvršenja u svrhu provedbe odredbi Protokola. Svaka Stranka Protokola treba osigurati uspostavu registra koji sadrži informacije o : 

1. ispuštanjima onečišćujućih tvari koja podliježu obveznom izvješćivanju prema članku 7. stavku 2. Protokola

2. prijenosima izvan mjesta nastanka koja podliježu obveznom izvješćivanju prema članku 7. stavku 2. Protokola

3. ispuštanjima onečišćujućih tvari iz difuznih izvora koja podliježu obveznom izvješćivanju prema članku 7. stavku 4. Protokola.

Zavod za okoliš i prirodu u skladu s odredbama Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša putem baze Registar onečišćavanja okoliša (ROO) prikuplja podatke iz pojedinačnih (točkastih) izvora onečišćenja koji odgovaraju  točkama 1 i 2.

Jedan od rezultata Twinning projekta Prijelaznog instrumenta: „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ su i podaci pod točkom 3., a isti se nalaze u Vezanim dokumentima.

Podaci o difuznim emisijama u zrak i vode objavljuju se i na portalu Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari.

 

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Dokumenti