Početna

IPA 2009 Twinning Light projekt Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj

aut.png   eu.png   cro.png

Twinning partneri su Agencija za zaštitu okoliša i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt)

Provedba projekta započela je 6. svibnja 2013. godine. Trajanje projekta je 6 mjeseci.
Projekt je vrijednosti 160.000 EUR financira Europska unija iz sredstava IPA 2009 programa (90%) i Republika Hrvatska (10%).

Cilj projekta je potpora zaštiti okoliša u Hrvatskoj, a posebno razvoju sustava gospodarenja otpadom, na način da se unaprijedi izvješćivanje o gospodarenju otpadom te ojačaju kapaciteti Agencije za zaštitu okoliša.

Agencija za zaštitu okoliša odgovorna je za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje o provedbi EU pravne stečevine. To uključuje ispunjavanje niza izvještajnih obveza prema različitim tijelima Europske unije na način, u obliku i poštujući rokove koji su propisani direktivama, uredbama i ostalim propisima EU koji reguliraju područje gospodarenja otpadom.

Projekt doprinosi razvoju sustava prikupljanja podataka, usklađivanju prema odredbama i zahtjevima budućih izvještajnih obveza, posebno u području posebnih kategorija otpada kao što su ambalažni otpad, otpadna vozila te električni i elektronički otpad. Projektom se ostvaruje i unaprjeđenje postojećeg modela osiguravanja informacija o gospodarenju otpadom različitim dionicima.

Rezultati projekta:

INFO LETAK IPA 2009 Twinning Light projekt "Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj"

Brošura o obvezama izvješćivanja

Brochure on reporting obligations

Izvješće: Ocjena sustava osiguravanja informacija

Informacija s otvaranja projekta "Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj”

Informacija sa zatvaranja projekta

 IPA_Waste_reporting.jpg         OTP_PR_twinning_brosura_slika.jpg