Početna

Zatvaranje Twinning Light Projekta

Svečanost zatvaranja IPA 2009 twinning light projekta “Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj” održana je 29. studenog 2013. s početkom u 11 sati u prostorijama Ministarstva uprave u Zagrebu, u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša.

Agencija za zaštitu okoliša (AZO) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt Östereich) organizirale su danas ceremoniju uspješnog završetka IPA Twinning Light projekta „Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj.

Prije predstavljanja rezultata projekta prisutnima su se obratili g. Christian Brawenz, izaslanik Austrijskog veleposlanstva za agrarna pitanja, šumarstvo i okoliš u Veleposlanstvu Republike Austrije, prof. dr. sc. Goran Heffer, pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode za inspekcijske poslove, Mag. Georg Rebernig, direktor Austrijske agencije za okoliš (Umweltbundesamt) te prof. dr. sc. Neven Voća, ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša naglasivši uspješni doprinos obje strane uključene u projekt.

ravnatelj_AZO.JPG

Ovaj Twining Light projekt vezan uz unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj financiran je od strane Europske unije kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA) u ukupnoj vrijednosti od 160.000 €. Projekt je razvijen zajedničkim radom Agencije za zaštitu okoliša, Austrijske agencije za okoliš uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodnog gospodarstva Republike Austrije te Ministarstva okoliša i šumarstva Rumunjske.

Tijekom 7 mjeseci od svibnja do studenog 2013, stručnjaci spomenutih institucija doprinijeli su ostvarenju cilja projekta, razvoju integriranog sustava gospodarenja otpadom kroz unapređenje izvješćivanja o otpadu i jačanja kapaciteta Agencije za zaštitu okoliša. U okolnostima pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, što je u međuvremenu postala stvarnost, rezultati projekta doprinijeli su usvajanju i implementaciji EU legislative.

Aktivnosti provedene tijekom provedbe projekta od strane stručnjaka zemlje članice te stručnjaka zemlje korisnice mogu se podijeliti u četiri skupine:

  • Analiza postojećeg stanja izvješćivanja o otpadu, gdje su po cjelokupnom pregledu izvještajnih obveza Republike Hrvatske i analizi nacionalnog zakonodavstva te procjeni usklađenosti dostupnih podataka sa zahtjevima EU o izvješćivanju o otpadu date preporuke za unapređenje postojećih tokova podataka te obliku podataka u AZO. 
  • Obuka djelatnika u području gospodarenja otpadom (za djelatnike AZO, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) 
  • Opsežna analiza modela pružanja i širenja informacija o otpadu koji se koristi u AZO uz preporuke o poboljšanju
  • Analiza i preporuke za poboljšanje dostupnosti informacija kroz AZO internetsku stranicu i elektronske brošure za specifične ciljne skupine kako bi se osigurale informacije o otpadu

Ovaj Twinning Light projekt pridonio je jačanju kapaciteta Republike Hrvatske i širenju znanja potrebnih za izvješćivanje o otpadu i prijenosu pravne stečevine EU u području otpada. Projekt je razvio i niz alata za podršku u budućem radu nadležnih tijela te osigurao temelje za buduću suradnju između različitih nacionalnih institucija uključenih u ove aktivnosti. 

zatvaranje_IPA_waste.JPG

zatvaranje_IPA_waste_2.JPG

zatavaranje_IPA_waste3.JPG

zatvaranje_IPA_waste_projekta.JPG