Početna

Protokol za dojavu i djelovanje u slučajevima nalaza mrtvih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih jedinki velikih zvijeri – vuk (Canis lupus) i ris (Lynx lynx)

Jedan od važnih dijelova Sustava, a koji se odnosi na strogo zaštićene jedinke velikih zvijeri u nadležnosti sektora zaštite prirode je Protokol za dojavu i djelovanje u slučajevima nalaza mrtvih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih jedinki velikih zvijeri – vuk (Canis lupus) i ris (Lynx lynx).

Razvoj Protokola za velike zvijeri i osnivanje Interventnog tima za vuka i risa rezultat su prepoznatih potreba prilikom pripreme prvog Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj u okviru provođenja LIFE III projekta „Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj“ od 2002 do 2005. godine kojeg je vodio tadašnji Državni zavod za zaštitu prirode.

Svi nalazi i slučajevi prijavljuju se na dežurni telefon koordinatora Interventnog tima (0-24 sata cijele godine). Nakon svake intervencije član Interventnog tima obavezan je ispuniti službeni obrazac i predati izvješće. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obavlja se razudba svih smrtno stradalih jedinki.

Protokol_vuk i ris