Početna

Preporuke iz mjera predostrožnosti za smanjenje rizika prijenosa SARS-CoV-2 sa čovjeka na šišmiše

Čovjek je prepoznat kao glavni prenositelj novog koronavirusa SARS-CoV-2, a u tijeku su istraživanja mogućnosti transmisije virusa SARS-CoV-2 s ljudi na životinje, pa tako i šišmiše. Zbog predostrožnosti u cilju smanjenja rizika za tu strogo zaštićenu skupinu sve stručnjake u zaštiti prirode pozivamo na dodatnu odgovornost i oprez.
Obzirom da su šišmiši kolonijalne životinje, veće populacije šišmiša bi mogle biti u potencijalnoj opasnosti od zaraze. Konkretno, koronavirus SARS-CoV-2 nije zabilježen u europskim, pa tako ni hrvatskim populacijama šišmiša, ali nije poznato kako bi šišmiši na njega mogli reagirati i koje bi posljedice na njihove populacije mogao ostaviti. Na svjetskoj razini su u tijeku istraživanja koja specifično imaju za cilj procjenu rizika prijenosa i širenja novog koronavirusa SARS-CoV-2 s ljudi na šišmiše, uključujući posljedični mortalitet šišmiša, kao i prijenos sa šišmiša na šišmiša.

Savjetodavni odbor UNEP/EUROBATS Sporazuma za zaštitu europskih populacija šišmiša je u okviru ad-hoc radne skupine objavio stručne smjernice za sve ljude koji se bave istraživanjima i očuvanjem šišmiša i njihovih staništa, usuglasivši puno različitih, pa i suprotnih mišljenja stručnjaka i znanstvenika. Budući da je sezona istraživanja šišmiša u tijeku, bilo je potrebno razviti odgovorne i uravnotežene smjernice temeljene na dostupnom znanju i činjenicama kako bi se osobama koje se bave šišmišima dale preporuke za nastavak odvijanja aktivnosti. Namjera je da se preporuke redovito ažuriraju ovisno o epidemiološkoj situaciji i stanju na terenu. Izvorni tekst preporuka Savjetodavnog odbora UNEP/EUROBATS Sporazuma obzirom na potencijalni rizik od prijenosa SARS-CoV-2 sa čovjeka na šišmiše nalazi se na poveznici https://www.eurobats.org/node/2602.

Temeljem njih Zavod za zaštitu okoliša i prirode daje prilagođeni niz preporuka za sve zaposlenike zaštićenih područja, a posebno čuvare prirode i stručne službe, inspektore zaštite prirode, djelatnike terenske službe hvatača životinja u skloništima za životinje jedinica lokalne samouprave, djelatnike odabranih oporavilišta za divlje životinje MZOE, nalaznike ozlijeđenih šišmiša, posjetitelje speleoloških objekata, speleologe, pravne i fizičke osobe koji imaju šišmiše u objektima u kojim borave ili obavljaju djelatnost poput tavana, podruma i sl., restauratore i djelatnike u kulturi koji se bave obnovom kulturne baštine ukoliko šišmiši obitavaju u objektima kulturne baštine koja su u obnovi i slično: 

Opća preporuka :
•    Osoba koja pokazuje simptome bolesti COVID-19 ili je u kontaktu s osobom koja ima takve simptome (vidi www.who.int/health-topics/coronavirus i www.koronavirus.hr) ne bi smjela provoditi nikakav oblik istraživanja šišmiša niti provoditi aktivnosti koje uključuju bliski kontakt sa šišmišima (uključujući i životinje na rehabilitaciji).

Ukoliko osoba ne pokazuje simptome bolesti COVID-19 i nije bila u kontaktu s osobom koja ima takve simptome ili potvrđenu bolest može nastaviti s aktivnostima istraživanja šišmiša ili posjećivanja prostora u kojima šišmiši obitavaju uz primjenu osobne zaštitne opreme i pridržavanja strogih higijenskih mjera: 

•    Potrebno je pridržavati se higijenskih mjera pri ulasku u obitavalište (sklonište) šišmiša ili kod manipulacije sa šišmišem. Preporuke uključuju: nošenje jednokratnih rukavica (koje mogu staviti preko debljih rukavica ukoliko je potrebno), prekrivanje nosa i usta odgovarajućom maskom, pranje ruku te pranje i dezinfekcija opreme koja se koristi u rehabilitaciji šišmiša ili za hvatanje, obradu, rukovanje šišmišima tijekom terenskog istraživanja prije i nakon korištenja. Ukoliko se u jednom danu posjećuje više nadzemnih ili podzemnih skloništa šišmiša potrebno je koristiti jednokratna odjela ili promijeniti odjeću i obuću te dezinficirati i opremu između dva posjeta (vidjeti preporuke za dezinfekcijska sredstva i primjenu osobne zaštitne opreme na www.koronavirus.hr ).

Gore navedene preporuke odnose se na:

-    projekte istraživanja i praćenja stanja šišmiša 
-    nadzor stanja skloništa u vrijeme kada šišmiši u njemu obitavaju
-    posjet skloništu šišmiša u vrijeme kada šišmiši u njima obitavaju u neku drugu svrhu
-    hvatanje i preuzimanje ozlijeđenih šišmiša
-    u oporavilištima (pri hranjenju i rehabilitaciji šišmiša)

Preporuke pri posjećivanju svih podzemnih objekata otvorenih u turističke svrhe (zbog moguće prisutnih pojedinih jedinki ili manjih skupina šišmiša):

-    posjetitelji trebaju imati odgovarajuće maske za nos i usta
-    posjetitelji ne bi smjeli dirati niti naslanjati se na stijene unutar podzemnog objekta
-    posjetitelji ni vodiči ne bi se smjeli zadržavati u blizini šišmiša

Speleološki posjeti:

-    Speleolozi i ostali posjetitelji podzemnih lokaliteta trebali bi izbjegavati njihovo posjećivanje ili posjećivanje dijelova objekata u vrijeme kada u njima obitavaju kolonije šišmiša, te biti na najvećoj mogućoj udaljenosti od pojedinih šišmiša (preporučuje se više od 3m). Ovo se odnosi na sve speleološke objekte, a osobito na poznate podzemne objekte kategorizirane kao važna staništa za šišmiše s popisa u nastavku: 

Tablica. Popis poznatih važnih podzemnih skloništa za šišmiše. (porodiljne kolonije su prisutne u pravilu od travnja do listopada; hibernacijske kolonije su prisutne u pravilu od početka studenog do kraja travnja; migracijske/sezonske su prisutne u proljeće (ožujak, travanj, svibanj) i kasno ljeto/jesen (kolovoz do kraja listopada).
 

Broj

Naziv podzemnog skloništa

Primarno korištenje tijekom godine

Broj vrsta

1

Baldina jama

cijele godine

5

2

Barićeve špilje (sinonim Barićeva špilja)

cijele godine

11

3

Čepić tunel

porodiljne kolonije

4

4

Ćulumova velika pećina (sinonim Ćulumova)

cijele godine

7

5

Dobra voda

porodiljne kolonije

3

6

Duboška Pazuha, otok Hvar

porodiljne kolonije

3

7

Glogova jama

hibernacijske kolonije

1

8

Golubinka, Dugi otok

porodiljne kolonije

2

9

Golubnjača

hibernacijske kolonije

3

10

Gradusa špilja

cijele godine

8

11

Izvor Krke špilja - ulaz HE (sinonim Izvor Krke)

porodiljne kolonije

2

12

Izvor Krnjeze

porodiljne kolonije

2

13

Izvor rijeke Bijele

porodiljne kolonije

7

14

Jama Kraljević na Tornju

migracije

4

15

Jamina

migracijsko/sezonsko sklonište

1

16

Jopićeva špilja - Bent sustav (sinonim Jopićeva jama)

hibernacijske kolonije

4

17

Kraljicina špilja, otok Vis (sinonim Kraljićina špilja, Island Vis)

migracijsko/sezonsko sklonište

2

18

Kuštrovka špilja

hibernacijske kolonije

5

19

Kuterevčeva špilja

porodiljne kolonije

3

20

Mandalina

porodiljne kolonije

3

21

Markova jama (sinonim Markova jama, Tar)

porodiljne kolonije

3

22

Medova buža (ranije krivo imenovano Medova buša)

porodiljne kolonije

6

23

Medveđa ropa, otok Lastovo

porodiljne kolonije

3

24

Miljacka II

porodiljne kolonije

8

25

Modra špilja, Plitvice

porodiljne kolonije

4

26

Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav

hibernacijske kolonije

2

27

Pušina jama

hibernacijske kolonije

1

28

Rastik (sinonim Rastik špilja)

hibernacijske kolonije i migracijsko/sezonsko sklonište

5

29

Rogovac

porodiljne kolonije

2

30

Romualdova špilja

porodiljne kolonije

4

31

Stražbenica

migracijsko/sezonsko sklonište

3

32

Stražnica

porodiljne kolonije

1

33

Sustav Crvenkuša-Tamnica (sinonim Suhi Rumin jama)

porodiljne kolonije

7

34

Sustav Matešićeva - Popovačka špilja (sinonim Matešića pećina)

cijele godine

8

35

Škarin Samograd

porodiljne kolonije

6

36

Špilja iznad Kopren dola

cijele godine

5

37

Špilja u kamenolomu Tounj

hibernacijske kolonije

3

38

Špilja u uvali Lučica

migracije

3

39

Špilja u uvali Pišćena, otok Hvar

porodiljne kolonije

1

40

Topla peć na Krupi (sinonim Topla peć, Krupa)

cijele godine

5

41

Topla pećina, Ključ, Drniš (sinonim Topla peć, Čikola)

cijele godine

5

42

Tounjčica špilja

cijele godine

5

43

Tradanj

porodiljne kolonije

6

44

Trbušnjak

porodiljne kolonije

5

45

Tunel 1, Mihanići

porodiljne kolonije

5

46

Tunel 3, Mihanići

porodiljne kolonije

5

47

Uviraljka

hibernacijske kolonije

12

48

Velika jama poviše Tornja

cijele godine

5

49

Velika Kusača

porodiljne kolonije

3

50

Veliki rudnik bazalta, Banovo brdo (Sinonim Banovo brdo)

cijele godine

5

51

Veternica

cijele godine

16

52

Vilina špilja - izvor Omble

porodiljne kolonije i migracijsko/sezonsko sklonište

7

53

Vištičina jama

hibernacijske kolonije

5

54

Vodena peća (sinonim: Vodena jama, Rumin)

hibernacijske kolonije i migracijsko/sezonsko sklonište

7

55

Vora rudnici, otok Vis

hibernacijske kolonije

1

56

Vratolom

porodiljne kolonije

6

57

Vrbničko polje, tunel, otok Krk

porodiljne kolonije

8

58

Vrlovka

cijele godine

7

59

Zagorska peć kod Novog Vinodola (sinonim Zagorska špilja, Novi Vinodolski

cijele godine

6

60

Zatonska špilja (sinonim Zatonska=Rafova špilja)

porodiljne kolonije

3

61

Zelena špilja, Bunić

porodiljne kolonije i migracijsko/sezonsko sklonište

5