Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Planovi gospodarenja otpadom

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/17) usvojen je 05.01.2017.

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I GRADA ZAGREBA TE IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021) propisano je da su jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba dužne donijeti plan gospodarenja otpadom do 1. siječnja 2024. godine (čl. 111. i 173.) i o tome obavijestiti Ministarstvo.

Sadržaj plana propisan je Dodatkom VI. navedenog Zakona. Evaluacija plana obavlja se najmanje jednom u šest godina, a izmjena prema potrebi. Plan se objavljuje u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

Do donošenja navedenog plana, na snazi ostaju Planovi gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba doneseni na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/1373/1714/1998/19).

Sljedeće obveze primjenjuju se jednu godinu od prestanka primjene Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17):

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je za 2021., 2022., i 2023. godinu dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine.

Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave Ministarstvu te ih objaviti u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ministarstvo objavljuje objedinjena izvješća na svojim mrežnim stranicama, a dostupni su u Bazi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša te u objavljenim pregledima podataka i izvješćima.      

                         

...idi na stranicu Gospodarenje otpadom...