Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Podaci o otpadu

Informacijski sustav gospodarenja otpadom sadrži podatke propisane u Zakonu o gospodarenju otpadom (članak 129.). Podaci su dostupni u informacijskom sustavu gospodarenja otpadom u:

bazama podataka i evidencijama,

godišnjim pregledima podataka i izvješćima,

ili na zahtjev.

Potražite sljedeće podatke i informacije o:

 • sudionicima sustava gospodarenja otpadom (pravnim i fizičkim osobama koje su ishodile dozvole za gospodarenje otpadom, upisane u očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom ili su sudionici sustava za gospodarenje posebnim kategorijama otpada)
 • planovima gospodarenja otpadom i izvješćima o provedbi planova
 • proizvedenim, sakupljenim i obrađenim količinama otpada, po vrstama otpada
 • objektima za gospodarenje otpadom, odlagalištima i odlaganju
 • aktivnostima, primjerima dobre prakse u području sprječavanja nastanka otpada)
 • provedenim obvezama jedinica lokalne samouprave (npr. provedba izobrazno-informativnih aktivnosti)
 • prekograničnom prometu otpadom
 • provedenim akcijama prikupljanja otpada
 • posebnim kategorijama otpada
 • naknadama u području gospodarenja otpadom
 • laboratorijima koji obavljaju analize svojstava otpada
 • pokazateljima u području gospodarenja otpadom

...idi na stranicu Gospodarenje otpadom...