Početna

Edukativni program Diverterra

Jedna od bitnih funkcija Zavoda za zaštitu okoliša i prirode je i podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite prirode i okoliša. Zavod radi programe uključivanja javnosti u inventarizaciju zaštićenih, važnih vrsta „Jeste li ih vidjeli?“ ili dojavu o prisutnosti invazivnih vrsta, organizira događanja povezana uz važne datume zaštite prirode, sudjeluje u informativnim programima koji su vezani uz zaštitu prirode i okoliša te organizira i druge aktivnosti informiranja i uključivanja javnosti. Informacije o programima i aktivnostima koje Zavod provodi možete pročitati i na Facebook stranicama Diverterre. 

Mobilna izložba Diverterre pokriva teme zaštite prirode i okoliša s dodatnim fokusom na jednu od najvećih ugroza - klimatske promjene. Zamišljena je kao prenosiva izložba s multimedijalnim sadržajima na tabletima i panelima, uz korištenje didaktičkih pomagala te kroz popratnu radionicu kako bi se korisnicima približile teme i sadržaj izložbe. Sadržaji izložbe su namijenjeni za predškolski i rani školski uzrast (niži razredi osnovne škole). Za više informacija o projektu „Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti“ (2017.-2018.) kroz koji je izrađena mobilna izložba možete pogledati letak projekta.

projekt_letak_1.jpg
projekt_letak_2.jpg

Vrijednost programa je u obrazovnoj jezgri ponuđenoj na multimedijalnim vodičima – tabletima  –  što djecu privlači da sadržaj konzumiraju u punini. Sadržaj je zanimljiva priča o Hrvatskoj iznimnoj biološkoj raznolikosti, a cilj je predočiti izazove suvremenog načina života, njihov utjecaj na iznimne vrijednosti naših karakterističnih ekosustava, uzroke i posljedice klimatskih promjena te prikazati ulogu i moć pojedinca, ali i zajednice u odgovornijem ponašanju, štedljivosti, održivom korištenju resursa te odvajanju otpada.

Osim tableta, djeca o važnosti zaštite prirode i okoliša uče na radionicama kroz igru – slaganjem puzzli i/ili bojanjem bojanki, a edukatori ih uče da razmišljaju o ciklusima u prirodi na primjeru hotela za kukce. Tako su tu osmišljena različita didaktička pomagala (bojanka, puzzle, „hotel“ za kukce) koja djeci dodatno približavaju sadržaj.