Početna

Uključite se u akcije praćenja stanja

Želite li se uključiti u akcije praćenja stanja prirode i okoliša i svojim opaženjem pomoći u prikupljanju podataka, ovdje potražite poveznice na aktualne akcije:

Invazivne vrste u Republici Hrvatskoj - dostupna je istoimena aplikacija pomoću koje građani mogu dojaviti lokaciju uočene invazivne vrste s pratećim podacima i fotografijom;

Akcija "Jeste li ih vidjeli"  putem koje nam možete dojaviti nalaze:

saproksilnih kornjaša - jelenak (Lucanus cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina) i velika četveropjega strizibuba (Morimus funereus);

-  proljetnica

plemenite periske.

Sustav za dojavu pronađenih mrtvih, ozlijeđenih i bolesnih divljih i zaštićenih vrsta putem web obrasca;

Evidencija lokacija odbačenog otpada (ELOO).

 

Invazivne strane vrste u Hrvatskoj_0.png

 

Prijavite lokaciju odbačenog otpada.png