Početna

Uključite se u akcije praćenja stanja

Želite li se uključiti u akcije praćenja stanja prirode i okoliša i svojim opaženjem pomoći u prikupljanju podataka, ovdje potražite poveznice na aktualne akcije:

- Invazivne vrste u Republici Hrvatskoj - dostupna je istoimena aplikacija pomoću koje građani mogu dojaviti lokaciju uočene invazivne vrste s pratećim podacima i fotografijom;

- Akcija "Jeste li ih vidjeli" - monitoring saproksilnih kornjaša jelenka (Lucanus cervus), alpinske strizibube (Rosalia alpina) i velike četveropjege strizibube (Morimus funereus);

- Sustav za dojavu pronađenih mrtvih, ozlijeđenih i bolesnih divljih i zaštićenih vrsta putem web obrasca;

- Akcija "Jeste li ih vidjeli" - monitoring plemenite periske (Pinna nobilis);

- Evidencija lokacija odbačenog otpada (ELOO).

 

Invazivne strane vrste u Hrvatskoj_0.png        saproksilni kornjaši_01_jeste li ih vidjeli.png

 

Prijavite lokaciju odbačenog otpada.png         sustav za dojavu_web obrazac.png

   

                                     Plemenita periska_jeste li ih vidjeli.png