Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Prekogranični promet i trgovina - CITES

CITES logo

 

Prekogranični promet i međunarodna trgovina divljim vrstama u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13, 14/19). Sukladno članku 2. Zakona, pod prekograničnim prometom smatra se svaki iznos, unos, izvoz, ponovni izvoz, uvoz ili unos s mora, primjeraka divljih vrsta, njihovih dijelova i/ili derivata. 

Međunarodna trgovina divljim vrstama smatra se danas jednim od glavnih uzroka njihove ugroženosti. Uslijed nekontroliranog i prekomjernog sakupljanja i uzimanja biljaka i životinja iz prirode, njihova brojnost u prirodi proteklih desetljeća drastično je smanjena. Stoga je u Washingtonu 1973. godine donesena Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, poznatija i kao CITES, kojoj je cilj kontrolirati međunarodnu trgovinu divljim vrstama, njihovima dijelovima, derivatima i prerađevinama, te osigurati da ona ne ugrožava opstanak divljih vrsta u prirodnim staništima. Održivo korištenje i uzimanje divljih vrsta iz prirode osigurava se donošenjem znanstveno utemeljenih planova upravljanja i korištenja divljih vrsta koji, temeljem opsežnih znanstvenih istraživanja, uspostavljaju godišnje kvote, odnosno količinu jedinki svake vrste koju se smije izuzeti iz prirode, a da ona ne šteti opstanku populacije ili ne dovodi do smanjenja rasprostranjenosti vrste.

Vrste koje podliježu odredbama CITES-a, stupanj njihove zaštite, kao i eventualna odstupanja od odredbi o međunarodnoj trgovini mogu se pronaći u bazi podataka SpeciesPlus kao i na poveznici: CITES Checklist

Kontrola međunarodne trgovine i prekograničnog prometa osigurava se izdavanjem posebnih dopuštenja kojima se dokazuje zakonitost stjecanja određenih primjeraka, bilo da je riječ o živim primjercima životinja ili biljaka, ili njihovim prerađevinama, dijelovima ili derivatima, poput, kože, drva, ukrasnih predmeta izrađenih od rogova ili kostiju, muzičkih instrumenata, lovačkih trofeja, prehrambenih proizvoda (meso, jaja, kavijar), itd.  Potrebna dopuštenja za prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama u Republici Hrvatskoj izdaje nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), temeljem stručnog mišljenja Zavoda.

Sukladno članku 5. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Zavod je nadležno znanstveno tijelo za provedbu CITES-a u Republici Hrvatskoj, a uz izdavanje stručnih mišljenja o utjecaju prekograničnog prometa i trgovine na stanje očuvanosti vrsta, jedna od osnovnih zadaća je i donošenje planova upravljanja vrstama koje se uzimaju iz prirode i koriste u različite svrhe kao što su lov, ribolov, sakupljanje ukrasnog ili ljekovitog bilja, itd.
Primjerci koji se u međunarodnoj trgovini pojave bez potrebnih dopuštenja ili potvrda o zakonitom podrijetlu, automatski se smatraju ilegalnima, te se pokreću nužni koraci kojima se primjerci oduzimaju vlasniku i miču s tržišta.
 

INFORMIRAJTE SE!

Nemojte zbog neznanja postati sudionikom lanca ilegalne trgovine divljim
vrstama!


  Više o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama saznajte na stranicama CITES-a i Europske komisije  

  Sve upite vezane uz trgovinu divljim vrstama možete uputiti na zavod@mingor.hr ili cites@mingor.hr.