Početna

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Program edukacije djelatnika u zaštiti prirode

Razvoj Programa
2010. godine započeo je razvoj "Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode" te se osmišljavaju pojedini tematski kurikulumi i moduli koji se provode od 2011. godine. Trenutno razvijeni kurikulumi i moduli Programa najvećim dijelom su namijenjeni djelatnicima javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, no dio modula šire je prirode te pokriva i djelatnike drugih institucija sektora zaštite prirode.
Moduli se usklađuju s prepoznatim kompetencijama potrebnim za rad te trenutnim potrebama djelatnika u sustavu koje oni daju kroz procjenu potreba za obukom i razvojem (poznato i kao TNA = Training Needs Assessment). Takva procjena predstavlja sustavno istraživanje razlika ili nepodudarnosti između trenutnog stanja ili razina kompetentnosti ciljane skupine, i željenog stanja odnosno željenih razina kompetentnosti. Analizirajući te razlike, identificiraju se problemi, prilike, prednosti, izazovi i prioriteti (NOAA, 2009). U Hrvatskoj je ovakva procjena rađena nekoliko puta, posljednji put 2023. godine u okviru „Studije analize procjena potreba za obukom i razvojem te identifikacija prazina u provedbi Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode" kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.


Pojedini razvijeni kurikulumi i moduli
Razvijeni kurikulumi vezani su uz ključne teme kao što su planiranje upravljanja, osnove interpretacije i edukacije, terenske vještine, uvod u zaštitu prirode za novozaposlene u sektoru zaštite prirode, upravljanje ekosustavima radi očuvanja prirode i dr.

Svi do sada osmišljeni kurikulumi nalaze se u dijelu „dokumenti“ na dnu stranice.

Kurikulumi služe kao temelj za razvoj tematskih modula koji se provode kroz jednodnevne ili višednevne treninge namijenjene djelatnicima sektora zaštite prirode, ali i povezanih sektora. Predavači (treneri) su do sada također bili djelatnici iz sustava (zaposleni u javnim ustanovama, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja) te brojni drugi relevantni stručnjaci primarno iz sektora zaštite prirode u Hrvatskoj i svijetu. Ujedno edukacije drže stručnjaci drugih, povezanih sektora ili stručnjaci vezani uz podizanje relevantnih kompetencija. Fotografije s nekih provedenih treninga nalaze se u galeriji na dnu stranice.

 

Literatura:
NOAA (2009): Designing Education Projects: A Comprehensive Approach to Needs Assessment, Project Planning and Implementation, and Evaluation (2nd ed.). National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - U.S. Department of Commerce. USA