Početna

Uključite se u zaštitu!

Protokoli za dojavu i djelovanje

U većini slučajeva prilikom pronalaska uginule, bolesne ili ozlijeđene strogo zaštićene životinje nalaznici ne znaju kako postupiti, a niti kome prijaviti slučaj. U pojedinim slučajevima postupanje uključuje cijeli niz raznih dionika. Kako bi ih povezali, te nalazniku ali i odgovornim službama olakšali postupanje, izrađuju se protokoli za dojavu i djelovanje.

Jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju se u oporavilištima  za divlje životinje temeljem članka 67. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Postupanje od pronalaska životinje do njenog zbrinjavanja i/ili vraćanja u prirodu ovisi o vrsti životinje i njenom stanju, kao i o lokaciji pronalaska.

Za neke divlje vrste i/ili skupine izrađeni su Protokoli za postupanje kako bi svi sudionici, a posebice nalaznici znali kako dodatno mogu dojaviti odnosno pomoći divljim životinjama. 

Do sada je izrađen i funkcionalan Protokol za strogo zaštićene morske životinje te Protokol za sakupljanje uzoraka gljivice sa mrtvih i živih jedinki šišmiša zbog praćenja pojave gljivice Geomyces destructans za stručnjake za šišmiše. Ažuriran je Protokol za dojavu i djelovanje u slučajevima nalaza mrtvih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih jedinki velikih zvijeri – vuk (Canis lupus) i ris (Lynx lynx). Za pojedine vrste ili skupine koje su značajno ugrožene ili učestalo stradavanju u planu je izraditi dodatne zasebne protokole. 

U okviru Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije aktivan je Interventni tim za vuka i risa koji djeluje u slučajevima kada su potrebne posebne intervencije vezane uz te vrste.