Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Zaštićena područja u svijetu

Rezultat više od 140 godina duge povijesti zaštićenih područja opsežne su nacionalne mreže većih ili manjih lokaliteta posvećenih očuvanju prirode. One se značajno razlikuju od zemlje do zemlje ovisno o nacionalnim potrebama i prioritetima, razlikama u zakonodavnom i institucionalno okviru te financijskoj potpori.

Jedini službeni izvor podataka o zaštićenim područjima u svijetu predstavlja UN Lista zaštićenih područja (UN List of Protected Areas). Prvo izdanje ove Liste izrađeno je 1962. godine na zahtjev Generalne skupštine Ujedinjenih Naroda. Format i sadržaj UN Liste mijenjao se u pojedinim izdanjima, a od 1997. analiza svjetskih zaštićenih područja bazira se na IUCN kategorijama.

Posljednje izdanje UN Liste zaštićenih područja iz 2018. godine je 15. po redu, a priredio ga je United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) u suradnji sa Svjetskom komisijom za zaštićena područja Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN World Commission on Protected Areas, IUCN WCPA). Bazira se na podacima prikupljenim u Svjetskoj bazi zaštićenih područja (World Database on Protected Areas - WDPA) i uključuje sve lokalitete koji zadovoljavaju IUCN-ovu definiciju zaštićenih područja, bez obzira imaju li određenu i IUCN kategoriju.

Prema posljednjem izdanju Liste zaštićenih područja Ujedinjenih naroda iz 2018. godine, u svijetu je trenutno zaštićeno 238.563 područja, koja pokrivaju 46.414.431 km2. Ukupno je zaštićeno 14,87% kopnene i 7,27% morske površine Zemlje.

Usporedba zaštićenih područja po IUCN kategorijama po regijama, Izvor: UNEP-WCMC, 2018
Usporedba zaštićenih područja po IUCN kategorijama po regijama, Izvor: UNEP-WCMC, 2018

 

Rasprostranjenost ZP u svijetu
Prostorna rasprostranjenost kopnenih i morskih zaštićenih područja u svijetu, Izvor: UNEP-WCMC 2018

Literatura:
Chape, S., Blyth, S., Fish, L., Fox P. and Spalding, M. (compilers) (2003): 2003 United Nations List of Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and UNEP - WCMC, Cambridge, UK

UNEP - WCMC (2018). 2018 United Nations List of Protected Areas. Supplement on protected area management effectiveness. UNEP-WCMC: Cambridge, UK