Početna

Uključite se u zaštitu!

Protokol za morske životinje

Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili
ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja

 

Jedan od ključnih dijelova Sustava, koji se odnosi na morske strogo zaštićene životinje, je  Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (morski sisavcimorske kornjače i hrskavične ribe).

Rad na uspostavi Protokola započeo je još 2008., kada je 2011. godine s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje odnosno današnjim Ravnateljstvom civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH donesen  Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja strogo zaštićenih morskih životinja kojeg provodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode (Zavod) Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Glavni cilj bio je centralizirati dojave o pronalasku uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih jedinki strogo zaštićenih morskih životinja te jednoznačno odrediti protok informacija između područnih ureda civilne zaštite 112 (u daljnjem tekstu 112 ) i Zavoda u slučaju dojava. Osim službe 112 i Zavoda, u Protokol su uključeni : Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VEF), Hrvatski veterinarski institut (HVI), Morski obrazovni centar Pula (MOC Pula), Javna ustanova Nacionalnog parka Brijuni, Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora te veterinarske stanice/ambulante u obalnim županijama kao i odjeli i službe u obalnim županijama odgovorni za djelovanje ECO brodica. Svaki suradnik obavlja dio poslova u skladu sa svojim djelatnostima. Također, u proceduru djelovanja su, ovisno o slučaju i potrebi, uključene i Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na regionalnoj i lokalnoj razini, lučke uprave, pomorska policija, komunalne službe lokalne samouprave te organizacije civilnog društva. Cijeli sustav je složen, no djelotvoran i fleksibilan pa je moguća i prilagodba postupanja od slučaja do slučaja.

naljepnica 112

 

shema

 

Osnovni način postupanja u okviru protokola

Informaciju o pronalasku uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih jedinki morskih sisavaca, morskih kornjača ili hrskavičnih riba nalaznik treba dojaviti na broj 112. Dežurni službenik 112 informaciju prosljeđuje dežurnom veterinaru najbliže ugovorene veterinarske ambulante/stanice (u daljnjem tekstu: UVA). Ukoliko dežurni veterinar u najbližoj UVA ne odgovori na poziv 112 u roku od 30 min, tada 112 naziva dežurnu osobu zaduženu za vođenje Protokola u Zavodu za zaštitu okoliša i prirode. Ukoliko je potrebno, Zavod organizira i/ili koordinira prijevoz i preuzimanje životinje od ostalih sudionika Protokola. Inače, tu dužnost u redovnom komunikacijskom putu preuzima dežurni veterinar, koji ujedno obavještava, po potrebi, vlasnika eko-brodice, Inspekciju zaštite prirode i/ili Zavod; te u dogovoru sa Zavodom organizira prvu pomoć, liječenje, prijevoz i zbrinjavanje uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja. Ako dežurni veterinar procijeni da je riječ o nezakonitom postupanju te da je potrebno obavijestiti policiju, o tome će obavijestiti 112 koji će informaciju prenijeti nadležnom operativno–komunikacijskom centru policije. Dežurni veterinar telefonom daje povratnu informaciju o događaju Zavodu kao i 112. Ugovoreni veterinar sastavlja zapisnik o događaju te ga elektronskim putem ili poštom dostavlja Zavodu, a jedan primjerak odlaže u svoju evidenciju.

Detaljno postupanje

Ukoliko se radi o lešinama morskih sisavaca, morskih kornjača i hrskavičnih riba koje nisu pogodne za razudbu, obavještava se jedinica lokalne samouprave koja je temeljem Zakona o veterinarstvu (NN 82/13; čl. 102) nadležna za uklanjanje lešina s javnih površina. Ako se radi o pomorskom dobru, u postupak zbrinjavanja, bilo bolesnih, ozlijeđenih ili uginulih jedinki, se prema potrebi uključuje i pomorska policija, lučka kapetanija te ribari i/ili lokalni mještani.
 

Morski sisavci

Prilikom dojave o pronalasku uginulog morskog sisavca, ugovoreni veterinar obavještava stručnjake s VEF-a, izlazi na teren te osigurava higijensko-sanitarnu zaštitu životinje do dolaska stručnjaka. Stručnjaci ga zatim transportiraju na fakultet u Zagreb, rade razudbu, utvrđuju uzroke uginuća, uzimaju uzorke te ostatke neškodljivo uklanjaju ili pohranjuju. Ukoliko lešina nije pogodna za razudbu, suradnici na Protokolu obavještavaju jedinicu lokalne samouprave nadležnu za neškodljivo uklanjanje lešina s javnih površina. Kod dojava o jedinci koja je ozlijeđena ili je „u nevolji“ (jedinke koje su se zapetljale u ribolovne alate, užad ili vreće, zalutale u kanal, plićinu ili su se nasukale, i sl.) također se obavještavaju stručnjaci s VEF-a koji, ovisno o slučaju, zajedno s Zavodom određuju daljnje postupanje.

Shema prve pomoći za dupine i kitove (PDF)
 

Morske kornjače

Prilikom dojave o pronalasku uginule morske kornjače, ugovoreni veterinar organizira preuzimanje lešine i procjenjuje stanje, te ukoliko se radi o svježoj lešini organizira njen transport na HVI u Zagrebu kako bi se provela razudba te ustanovili uzroci uginuća. Ukoliko lešina nije pogodna za razudbu, organizira neškodljivo uklanjanje jedinke. U slučaju pronalaska bolesne ili ozlijeđene morske kornjače, ugovoreni veterinar izlazi na teren, preuzima kornjaču te o nalazu obavještava Zavod za zaštitu okoliša i prirode na dežurni telefon. U ambulanti jedinkama pruža prvu pomoć te ovisno o situaciji u dogovoru sa Zavodom poduzima daljnje liječenje i postupanje sa jedinkom. Ukoliko se jedinka oporavi u roku od nekoliko dana organizira njen povratak u more. Jedinke koje zahtijevaju duže liječenje i skrb, liječi te priprema za transport u oporavilište na daljnje liječenje i oporavak. Ukoliko je bolesnu ili ozlijeđenu životinju potrebno eutanazirati nakon njenog zbrinjavanja u oporavilište po preporuci ovlaštenog veterinara, oporavilište o tome treba obavijestiti Zavod i Upravu za zaštitu prirode nadležnog Ministarstva. Također, oporavilišta redovito  obavještavaju Zavod o rezultatima oporavka morske kornjače, a krajem svake godine u Upravu za zaštitu prirode šalju izvješće.

  • Shema prve pomoći za morske kornjače (PDF)
     

Hrskavične ribe

Osnovni način postupanja vrijedi i za ovu skupinu životinja. Po zaprimanju dojave, 112 obavještava ugovorenog veterinara. Veterinar procjenjuje situaciju i koordinira daljnje djelovanje sa Zavodom i ostalim sudionicima Protokola.

Popis suradničkih institucija Protokola

INSTITUCIJA

ADRESA

KONTAKT

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite (područni uredi)

https://civilna-zastita.gov.hr/podrucja-djelovanja/83

112

Zavod za zaštitu okoliša i prirode i Uprava za zaštitu prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80,

10000 Zagreb

dežurni djelatnik: 091/6060-281

zavod@mingor.hr

JU NP Brijuni

Brijuni, 52100 Pula, Hrvatska

brijuni@np-brijuni.hr

+385 52 525 800

 

Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj

Flanatička 29,

52100 Pula

Zdravko Lisac: 051/351-956, 099/361-8584

zdravko.lisac@pgz.hr   

Goran Komazec: 051/506-920, 098/325-759

dezinsekcija@ri.t-com.hr   goran.komazec@dezinsekcija.hr

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Trg Pavla Šubića I. br. 2,

22000 Šibenik

Sanja Slavica Matešić: 022/460-744, 091/3165-874

sanja.slavica.matesic@sibensko-kninska-zupanija.hr  

Darko Dukić: 098/266-000

ddukic12@gmail.com

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

Gundulićeva poljana 1,

20000 Dubrovnik

Branka Martinović-Vuković: 020/414-445, 099/249-3618

branka.martinovic-vukovic@dubrovnik-neretva.hr

Dijana Tomašević Rakić: 099/3174-705 dijana.tomasevic-rakic@dubrovnik-neretva.hr     

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Heinzelova 55,

10000 Zagreb

Tomislav Gomerčić: 095/9022-610 tomislav.gomercic@vefunizg.hr

Martina Đuras: 095/9022-613

martina.duras@vefunizg.hr

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143,

10 000 Zagreb

Željko Mihaljević: 098/877-570,099/235-0785

miha@veinst.hr    

Dražen Oraić: 01/6123-614

oraic@veinst.hr

Morski obrazovni centar Pula

Negrijeva 10,

52 100 Pula

Karin Gobić: 052/381-402, 091/138-1414 karin@aquarium.hr   

Milena Mičić: 052/381-403, 091/568-2986 micicmilena1@gmail.com

Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora

Kaštel 24, Veli Lošinj

051 604 666

info@blue-world.org

Veterinarska bolnica Poreč d.o.o.

Mate Vlašića 45,

52440 Poreč

Branko Jurić: 052/432-128, 091/1495-607

branko.juric@pu.htnet.hr

info@veterina-porec.com

Ava Vukajlović: 052/453-491, 091/435 5855

Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.   

Trinaestićeva 52,

52100 Pula

052/541-100, vet.st.pula@pu.htnet.hr  

098/ 98 125 78

Veterinarska ambulanta Senj d.o.o.

Milutina Cihlara Nehajeva 27,

53270 Senj

Berislav Šimunić: 053/881-404, 098/245-071 veterinarska.stanica.senj@gs.t-com.hr

Veterinarska ambulanta Pag d.o.o.   

Splitska bb,

23250 Pag

Nikola Rumora: 023/600-438, 098/9537-423 veterina.pag@mail.inet.hr

Veterinarska ambulanta Puntamika d.o.o. (Zadar)

Augusta Šenoe 38,

23000 Zadar

Marino Mirčeta: 023/333-300, 098/512-181 marino.mirceta@zd.t-com.hr    vet.amb.puntamika@zd.t-com.hr

Veterinarska ambulanta More d.o.o. (Šibenik)

Kralja Zvonimira 83,

22000 Šibenik

Ivica Ukić: 022/333-322, 098/646-102 veterinarska.ambulanta.more@st.t-com.hr   iviuki@gmail.com

Vet vision j.d.o.o. za veterinarsku djelatnost (Split)

Trg hrv. bratske zajednice 2,

21000 Split

Mario Gavranović: 021/384-600,098/392-770

gavranovic.mario@gmail.com

Veterinarska ambulanta Supetar              

Porat bb,

21400 Supetar

Mate Čule: 021/631-024, 091/253-3793 matecule@net.hr

Specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje (Korčula)

36. ulica 108,

20260 Korčula

Sergije Vilović: 020/711-751, 091/211-5101 sergije.vilovic@gmail.com

Veterinarska ambulanta Gruda – Konavle

Gruda b.b.,

20215 Gruda

Branko Širok: 020/791-450, 091/539-1353 branko.sirok@du.t-com.hr

Izvješća o provedbi

Izvješće o provedbi Protokola za razdoblje od 2010. do 2015. godine (PDF)

Izvješće o provedbi Protokola za 2016. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Protokola za 2017. godinu (PDF)