Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Brošura o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Brošuru za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) možete preuzeti ovdje ili klikanjem na sliku (gore). 

Twinninglight projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) zajednički su proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt) u trajanju od 8 mjeseci tijekom 2015. i 2016. godine.

Opći cilj projekta bio je unaprijediti zaštitu okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj jačanjem kapaciteta za provedbu pravne stečevine EU, sukladno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama. Svrha projekta bila je podržati hrvatske ustanove u provedbi stručnog rada vezano za OPEM s ciljem osiguranja učinkovitije provedbe postojećeg pravnog okvira.

U brošuri je prikazan kratak pregled postupka OPEM i namijenjena je svima koji žele razumijeti glavne stručne elemente ovog postupka. Posebno je prikladna za nositelje zahvata koji se po prvi puta upoznaju s OPEM-om.