Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Pokazatelji

Nacionalna lista pokazatelja za klimatske promjene usklađena je s načinima i metodologijom izračuna EEA i Eurostat pokazatelja (tzv. CSI pokazatelji) kao i potrebama za izračun pokazatelja za izradu izvješća o inventaru stakleničkih plinova.

Sukladno Uredbi o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj prikupljaju se podatci potrebni za izračunavanje pokazatelja CSI 006, CSI 010 i CSI 011.

CSI 006 – Proizvodnja i potrošnja tvari koje oštećuju ozonski sloj

CSI 010 – Emisija stakleničkih plinova i trendovi

CSI 011 – Emisija stakleničkih plinova projekcije.