Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Trgovina

Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19) zabranjuje se bez dopuštenja Ministarstva stavljanje na tržište Republike Hrvatske stranih vrsta. Odstupanje od zabrane tj. ishođenje dopuštenja je moguće ukoliko se utvrdi da strana vrsta ne predstavlja opasnost za bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi i ako ne ugrožava gospodarsku djelatnost.

Ukoliko se stručnim mišljenjem utvrdi da postoji ekološki rizik, pravna ili fizička osoba može zatražiti od Ministarstva pokretanje izrade procjene rizika invazivnosti strane vrste.

Nadalje, donesen je Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (NN 17/17) u čijem prilogu se nalazi popis stranih vrsta za koje postoji veliki interes na tržištu RH i koje trenutno ne predstavljaju ekološki rizik (opasnost) za bioraznolikost Republike Hrvatske (tzv. „bijela lista“) te se mogu stavljati na tržište RH bez dopuštenja Ministarstva.