Početna

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

IS pedosfera i litosfera

Podaci iz baza podataka informacijskog sustava pedosfera i litosfera preduvjet su za kvalitetnu izradu plana i razvojne strategije zaštite tla, planiranje trajnoga motrenja (monitoringa) te prepoznavanje pritisaka i prikupljanje podataka koji se odnose na oštećenje i onečišćenje tla. U zemljama Europske unije kao glavni pritisci na tlo prepoznati su erozija, smanjenje organske tvari, onečišćenje tla, prenamjena, zbijanje tla, smanjenje biodiverziteta tla, salinizacija te plavljenje tla.

Većina nabrojanih procesa posljedica je ljudskih aktivnosti, pojačanih u proteklim desetljećima, a ekonomske su posljedice i troškovi oporavka oštećenih i onečišćenih tala neizmjerni. U Republici Hrvatskoj također su prikupljeni brojni podaci o tlu no za potrebe detaljnih istraživanja za različite svrhe, npr. melioracijske i znanstveno-istraživačke. Ti se podaci nalaze na različitim mjestima – u tijelima državne uprave, znanstvenim institucijama i sl. Također, ovi podaci najčešće nisu pohranjeni u elektronskom obliku, pa postoji opasnost da mnogi od njih budu zaboravljeni.
Zadatak Zavoda za zaštitu okoliša i prirode je objedinjavanje svih podataka neophodnih za ocjenjivanje i praćenje stanja tla na jednom mjestu – u sklopu jedinstvenog Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO). Takva baza podataka neophodna je za usmjeravanje politike Republike Hrvatske na području zaštite tla.
Zavod je također zadužen za komunikaciju sa Europskom agencijom za okoliš (European Environment Agency) i suradnju kroz EIONET mrežu (European Environment Information and Observation Network).
Rad Zavoda u tom smislu uključuje koordiniranje procesa prikupljanja i obrade svih relevantnih podataka od strane tijela državne uprave te institucija koje posjeduju ili su korisnici tih podataka.
Neki od prikupljenih podataka dostupni su na stranicama ENVI portala okoliša u tematskom području „Pedosfera i litosfera“ ENVI atlasa na linku: http://envi.azo.hr/?topic=3.