Početna

Kontakt

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Zavod za zaštitu okoliša i prirode
Radnička cesta 80/7
10000 Zagreb

Tel:
+385 1 4886 840 
+385 1 5502 900 
+385 1 5502 980 - korisnička podrška za sustav ROO
+385 1 4628 880 - korisnička podrška za sustav e-ONTO

Fax:
+385 1 4826 173
+385 1 5502 901

E-pošta: zavod@mingor.hr

Elektronička kontaktna točka Zavoda za zaštitu okoliša i prirode za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@mingor.hr

 

 

  • Aljoša Duplić, ravnatelj

Tel: 01/4886-840 i 01/5502-900
Fax: 01/4886-850 i 01/5502-901
E-pošta: zavod@mingor.hr

 

Marina Vuković Horvat, str. referent za administrativne poslove
Tel. 01/4886-840 i 01/5502-900
Fax 01/4826-173 i 01/5502-901
e-pošta: marina.vukovichorvat@mingor.hr  
              


 

  • Sektor za okoliš

Branimir Pavlinec, načelnik sektora
Tel: 01/4886-858
E-pošta: branimir.pavlinec@mingor.hr  

 

Služba za informacijske sustave i izvještavanje
Neven Mileusnić, voditelj službe
Tel: 01/5581-669
E-pošta: neven.mileusnic@mingor.hr

Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode
Hrvoje Rukavina, voditelj odjela
Tel: 01/4628-889
E-pošta: hrvoje.rukavina@mingor.hr  

Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj
Silvija Ajredini, voditeljica odjela
Tel: 01/5502-909
E-pošta: silvija.ajredini@mingor.hr

 

Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
Tatjana Obučina, voditeljica službe
Tel: 01/5581-661
E-pošta: tatjana.obucina@mingor.hr

Odjel za zrak
Iva Baček, voditeljica odjela
Tel: 01/5581-678
E-pošta: iva.bacek@mingor.hr

Odjel za klimatske aktivnosti
Vana Mitrović Vudrić, voditeljica odjela
Tel: 01/4886-849
E-pošta: vana.mitrovicvudric@mingor.hr

 

Služba za otpad i sektorske pritiske
Đurđica Požgaj, voditeljica službe
Tel: 01/4628-877
E-pošta: durdica.pozgaj@mingor.hr

Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada
Marcela Kušević-Vukšić, voditeljica odjela
Tel: 01/4628-883
E-pošta: marcela.kusevicvuksic@mingor.hr

Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale sektorske pritiske
Andrina Crnjak Thavenet, voditeljica odjela
Tel: 01/4886-856
E-pošta: andrina.crnjakthavenet@mingor.hr  

 


  • Sektor za prirodu

Gabrijela Šestani, načelnica sektora
Tel: 01/5502-969
E-pošta: gabrijela.sestani@mingor.hr 

 

Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
Petra Rodić, voditeljica službe
Tel: 01/5502-930
E-pošta: petra.rodic@mingor.hr  

Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje
Luka Katušić, voditelj odjela
Tel: 01/5502-950
E-pošta: luka.katusic@mingor.hr

Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode
Vlatka Dumbović Mazal, voditeljica odjela
Tel: 01/5502-946
E-pošta: vlatka.dumbovicmazal@mingor.hr

Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću
Patricija Gambiroža, voditeljica odjela
Tel: 01/5502-963
E-pošta: patricija.gambiroza@mingor.hr

 

Služba za razvoj mreže zaštićenih područja
Karla Fabrio Čubrić, voditeljica službe
Tel: 01/5502-939
E-pošta: karla.fabriocubric@mingor.hr

Odjel za vrednovanje područja
Boria Vitas, voditeljica odjela
Tel: 01/5502-937
E-pošta: boria.vitas@mingor.hr

Odjel za upravljanje zaštićenim područjima
Gordana Zwicker Kompar, voditeljica odjela
Tel: 01/5502-964
E-pošta: gordana.zwickerkompar@mingor.hr

Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta 
Helena Huljev, voditeljica odjela
Tel: 01/5502-942
E-pošta: helena.huljev@mingor.hr

 

Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
E-pošta: zavod@mingor.hr

Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
E-pošta: zavod@mingor.hr

Odjel za ekološku mrežu
E-pošta: zavod@mingor.hr

Odjel za strane vrste
E-pošta: zavod@mingor.hr