Početna

Uključite se u zaštitu!

Sustav za dojavu i Web obrazac

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), svaka osoba dužna je prijaviti Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja slučajno uhvaćene i/ili usmrćene, odnosno ozlijeđene ili bolesne jedinke divlje i strogo zaštićene životinje putem obrasca za dojavu  ili telefonski u roku 24 sata, na način kako je to predviđeno u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja i evidenciju koji vodi Zavod.

WEB OBRAZAC ZA DOJAVU

Kliknite na “Web Obrazac za dojavu” ili skenirajte QR kod u slučaju pronalaska bilo koje mrtve, ozlijeđene ili bolesne divlje i strogo zaštićene vrste te na taj način prijavite svoj nalaz!

Sustav za dojavu

Nalazniku se omogućava upis slijedećih podataka; - naziv strogo zaštićene vrste (znanstveni ili hrvatski naziv vrste) ili detaljan opis, - vrijeme nalaza, - mjesto nalaza, - način nalaza, - stanje životinje, - nalaznik, - oznaka životinje ako je vidljiva, - postupanje s životinjom, kao i unos pripadajućih fotografija nalaza i životinje.

 

Jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje u kojima se privremeno skrbi o jedinkama strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja iz prirode radi njihovog povratka u prirodu ili repopulacije i/ili reintrodukcije, odnosno gdje jedinke kritično ugroženih zavičajnih vrsta koje su nesposobne za povratak u prirodu trajno borave.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode vodi bazu podataka o svim dojavljenim slučajevima za divlje i strogo zaštićene životinje. Za sada se radi o internoj bazi podataka koja je dostupna na zahtjev, no jedan od budućih ciljeva je uvrštavanje svih prikupljenih podataka, uključujući i one prikupljene putem Protokola, u bazu vrsta nazvanu CRO - fauna, koja će biti sastavni dio Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) kojeg vodi Zavod. Svi podaci biti će javno dostupni putem web portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal).

Također, kako bi Sustav bio operativan, a ne samo baza podataka, za neke vrste izrađeni su i pojedinačni protokoli o načinu postupanja sa životinjama.

 

Izvješća o sustavu

Izvješće o provedbi Sustava za dojavu i praćenje u razdoblju 2014.-2016. godine (PDF)

Izvješće o provedbi Sustava za dojavu i praćenje u razdoblju 2017.-2021. godine (PDF)

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti